Zwembeurten kinderen Gemeentelijke Basisschool Buggenhout

De leerlingen voelen veilig zich in het water en kunnen zwemmen.” Het is de eindterm 1.25 in het Lager Onderwijs wat betreft lichamelijke opvoeding. Om die te halen is er in de eerste plaats een zwembad en -omwille van de veiligheid- een red(d)(st)er nodig. Terwijl we in het verleden regelmatig last hadden van het ontbreken van een bruikbaar zwembad, blijkt nu de aanwezigheid van een red(d)(st)er niet altijd voor de hand te liggen.

Dat bleek nog deze week omdat de redster van het gemeentelijke zwembad betrokken raakte bij een ongeval en daardoor op doktersvoorschrift het werk niet kon hervatten. Ook wanneer de redster door ziekte wordt geveld, kunnen de zwemlessen niet doorgaan.

Vanzelfsprekend treft de redster in kwestie in deze geen schuld, aangezien zij al evenzeer vanzelfsprekend niet kiest om bijvoorbeeld betrokken te raken bij een verkeersongeluk. Feit is echter wel dat in dit –toch nog prille schooljaar- al ettelijke zwemlessen niet konden doorgaan.

Van de bevoegde schepen vernam ik dan ook graag het onderstaande.

Overwegende het feit dat de ouders van kinderen andere dan deze in het zesde leerjaar voor zwemlessen 22 euro betalen:

  • Voorziet u een compensatie voor de gemiste zwemlessen?

Overwegende het belang van de hoger vernoemde eindterm:

  • Welke structurele maatregel(en) voorziet u om in de toekomst de zwemlessen alsnog te kunnen laten doorgaan wanneer de redster in Buggenhout in de onmogelijkheid verkeert om haar taak uit te voeren?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...