Zelfstandige scholengemeenschap in Opdorp

Vandaag stuurde de schepen van Onderwijs een persbericht de wereld in waarbij hij de oprichting van een ‘nieuwe’, zelfstandige gemeenteschool in Opdorp aankondigt.

In het bewuste persbericht stelt de schepen: “Het gemeentebestuur heeft aan de Opdorpse noden willen tegemoetkomen door in de school een coördinator aan te stellen. Deze coördinator is in Opdorp het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten, en moet toelaten om beter de vinger aan de pols te houden. Hoewel we zeer tevreden zijn over het werk van de coördinator, moeten we toch vaststellen dat deze inspanning naar de toekomst toe onvoldoende is.

Concreet houdt dit in dat Buggenhout en Opdorp twee afzonderlijk entiteiten worden met elk hun eigen directie, waarbij de huidige directeur zijn functie behoudt voor de entiteit in Opdorp en een nieuwe directeur wordt gezocht voor Opdorp.

Graag vernam ik van de schepen meer uitleg omtrent dit plan inzake organisatorische, pedagogische en financiële gevolgen.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...