Woord van gemeenteraadslid

Na de media, de vakbonden op oorlogspad!

[i]door Tamara Lauvrijs[/i]

Het Vlaams Belang boekte bij de gemeenteraadsverkiezingen een sterke vooruitgang. Het resultaat in Buggenhout was gewoonweg schitterend en dit tot groot ongenoegen van onze tegenstanders.

Langs deze weg wil ik al onze kiezers, militanten en leden oprecht danken voor hun steun en inzet die deze verkiezingen tot een groot succes hebben gemaakt.

Een heel speciale dank wil ik richten aan mijn 22 enthousiaste medekandidaten die de moed hebben gehad om onze lijst te komen vervullen, ondanks de allerhande gratis opgerichte concerten en mediahetze tegen onze partij.

Maar blijkbaar werd ons deze overwinning weer niet gegund want de verkiezingen waren nog maar net achter de rug of het was deze keer aan de vakbond om de jacht tegen het Vlaams Belang te openen. Amper twee dagen na de verkiezingen kreeg één van onze kandidaten een aangetekend schrijven van de vakbond ABVV in de bus met de mededeling dat hij uit de vakbond werd gesloten omdat hij kandidaat was op de Vlaams Belanglijst in onze gemeente.

In het verleden vlogen al vakbondsmilitanten en bedrijfsgedelegeerden aan de deur als zij hun sympathie voor het Vlaams Belang niet wegstaken, maar vanaf nu worden ook gewone leden, die al jarenlang lidgeld betalen, zonder pardon uit de vakbond gezet.

In de brief staat het volgende te lezen: “U zal ongetwijfeld weten dat de ideologie van het Vlaams Belang haaks staat op de waarden die het ABVV verdedigt. Het ABVV is er om de rechten van alle werkenden en uitkeringsgerechtigden in een geest van solidariteit te verdedigen. Het Vlaams Belang is daarentegen een anti-vakbondspartij die haat en verdeeldheid predikt en werklozen (en andere uitkeringsgerechtigden) als profiteurs bestempelt.”
Verder wordt er verwezen naar de statuten van het ABVV die zeggen dat: “er binnen het ABVV geen plaats is voor racistische, fascistische ideeën en gedragingen, noch voor vreemdelingenhaat. Daarom is het lidmaatschap van het ABVV onverenigbaar met het lidmaatschap van extreemrechtse partijen of bewegingen.”

Onvoorstelbaar toch hoeveel leugens en onzin er in één tekst zitten vervat. Bewijzen ontbreken er echter. Het Vlaams Belang is geen anti-vakbondspartij zoals wordt geformuleerd. Het Vlaams Belang erkent de historische rol van de vakbonden maar vindt niet dat ze aan politiek of partijpolitiek moeten doen en dat doen ze helaas wel.
Door deze brief te versturen maakt de vakbond zich zelf schuldig aan discriminatie en valt zij zelf uit de rol als verdediger van de werknemers die hierdoor promotiekansen en dergelijke aan hun neus zien voorbijgaan in verschillende bedrijven (geen vakbond = geen werk!).

Een klacht indienen bij het welgekende Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding brengt niets op. Dit Centrum treedt enkel in actie wanneer de klachten vanuit de andere hoek komen. Dit Centrum is trouwens niet in het leven geroepen om discriminatie en racisme te bestrijden maar om het Vlaams Belang zelf te bekampen.

Hieruit is nogmaals gebleken dat de termen onverdraagzaamheid en discriminatie in één richting werken. Als een vakbond een hardwerkend werknemer uitsluit door het uiten van zijn politieke mening dan is er helemaal geen sprake van deze twee termen! Dit toont nogmaals aan dat socialisten (en hun (vak)verenigingen) slechte verliezers zijn en dat de schrik er al goed inzit voor onze volgende verkiezingsoverwinning volgend jaar!

Tamara Lauvrijs
Gemeenteraadslid

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...