Wisselmeerderheid in Buggenhout!

Cordon Sanitair én meerderheid sneuvelen

Op de gemeenteraad van 2 maart 2007 sneuvelde niet alleen het cordon sanitaire, maar ook de meerderheid. Naar aanleiding van de verkoop van sociale bouwgronden door de gemeente werd door Vlaams Belang-gemeenteraadslid Steven Creyelman voorgesteld om de bijkomende voorwaarde op te leggen dat de kandidaat-kopers de Nederlandse taal dienen machtig te zijn. Zowel oppositiepartijen CD&V en SP.A als schepen Jan Jacobs van meerderheidspartij Spirit steunden het voorstel van het Vlaams Belang. Met dit feit sneuvelde in Buggenhout gisteravond niet alleen het cordon sanitaire, maar kwam tot grote verbazing van de NCD-raadsleden -en burgemeester Van Herreweghe in het bijzonder- voor de eerste keer een wisselmeerderheid tot stand.

Het Vlaams Belang ziet de goedkeuring van deze bijkomende voorwaarde als een eerste stap in het wapenen van de gemeente tegen de dreigende verfransing zoals die in sommige buurgemeenten volop aan de gang is. Het Vlaams Belang wil in de toekomst bovendien de termijn van verblijf die aan kandidaat-kopers wordt opgelegd verlengd zien van vijf naar tien jaar; iets wat de CD&V blijkbaar was vergeten niettegenstaande het feit dat dit punt in de aanloop van de verkiezingen door de CD&V zelf in overweging werd genomen.

Het Vlaams Belang is verheugd met het verloop van deze gemeenteraad omdat zowel oppositiepartijen CD&V en SP.A als meerderheidspartij Spirit in Buggenhout de politieke moed tonen om de voorstellen van het Vlaams Belang op hun inhoud te beoordelen. Dit formele doorbreken van het cordon sanitaire en zelfs de meerderheid toont de bevolking duidelijk aan dat een stem voor het Vlaams Belang geen verloren stem is. Een overwinning van het gezond verstand en een overwinning voor de democratie!

[b]Burgemeester Van Herreweghe geeft loze verkiezingsbelofte toe [/b]

Nog op de gemeenteraad van gisteravond werd burgemeester Van Herreweghe door Vlaams Belang-gemeenteraadslid Tamara Lauvrijs ondervraagd over het feit dat de meerderheid slechts een halftijdse bijkomende jeugdwerker voorziet in de begroting. Dit in tegenstelling tot de meermaals herhaalde en uitdrukkelijke gemaakte verkiezingsbelofte dat er een bijkomende voltijdse jeugdwerker zou worden aangeworven. Van Herreweghe moest daarop toegeven dat hij in volle verkiezingscampagne een belofte had gemaakt die hij onmogelijk kon nakomen.

Het is onaanvaardbaar en zelfs onverantwoordelijk dat de kiezer met allerlei pre-electorale beloftes zand in de ogen wordt gestrooid in de hoop stemmen te winnen. Voor het Vlaams Belang is er voor dergelijke praktijken slechts één woord: kiezersbedrog.

[b]CD&V verdeeld over portretten koningshuis[/b]

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Albert Van Nuffel stelde gisteren op de gemeenteraad voor om de portretten van het vorstenhuis weg te halen. Wederom verliep de stemming totaal onverwacht, want in eenzelfde fractie, met name CD&V-N-VA-fractie, volgden op dit bijkomend punt zowel voor- en tegenstemmen als onthoudingen. Opmerkelijk was bovendien weer het stemgedrag van Spirit-schepen Jacobs die zich voor een tweede keer op rij liet onderscheiden van het gangbare stemgedrag van de meerderheidspartijen door zich te onthouden.

Het Vlaams Belang blijft er echter bij dat, aangezien er geen enkele verplichting bestaat en gemeenteraadsleden sinds de nieuwe eedformule ook niet langer trouw zweren aan de koning, het niet meer dan logisch is dat de portretten van het Nederlandsonkundig vorstenpaar worden verwijderd.

Peter De Vos
Afdelingsvoorzitter
Gsm 0495/23.99.59

Peter De Vos – 0495/23.99.59
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...