Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement campagne ‘Koop bij ons in Buggenhout’

 1. De campagne ‘Koop bij ons in Buggenhout’ heeft tot doel het ondersteunen van zelfstandigen en ondernemers in Buggenhout.
 2. De campagne ‘Koop bij ons in Buggenhout’ wordt georganiseerd door Vlaams Belang en loopt van 10 juni 2018 tot en met 29 juni 2018.
 3. Door deelname aanvaardt de deelnemer de voorwaarden in dit reglement.
 4. Om deel te nemen dient u uw woonplaats in Buggenhout te hebben.
 5. Elke Buggenhoutenaar krijgt via bedeling een exemplaar van de affiche in de bus.
 6. Een zelfklever op de brievenbus die aan bedelingsfirma’s vraagt om geen reclame te bussen, heeft mogelijk tot gevolg dat bepaalde inwoners van Buggenhout geen affiche in de bus krijgen. Indien deze inwoners alsnog wensen deel te nemen, kunnen zij -zolang de voorraad strekt- een exemplaar aanvragen via steven.creyelman@vlaamsbelang.org.
 7. Om kans te maken op een van de winkelcheques dienen deelnemers de affiche ‘Koop bij ons in Buggenhout’ zichtbaar voor hun venster te hangen gedurende de looptijd van de campagne.
 8. De deelnemers dienen de organisatoren van hun deelname zelf op de hoogte te brengen. Dat kan telefonisch op het nummer 0495 245 714, via sms op hetzelfde nummer of via email op steven.creyelman@vlaamsbelang.org. Daarbij dienen zij hun naam, adres en telefoonnummer mee te delen.
 9. De organisatoren zullen de getrouwheid van de deelname ter plekke nagaan.
 10. Op vrijdag 29 juni 2018 zullen de organisatoren uit de weerhouden deelnemers drie winnaars loten die elk een winkelcheque van 50 euro ontvangen en een winnaar van een winkelcheque van 100 euro.
 11. De organisatoren zullen de winnaars telefonisch contacteren op 29 juni 2018.
 12. Wanneer een winnaar tot drie keer toe niet bereikbaar is, wordt een andere winnaar geloot uit de weerhouden deelnames.
 13. De winnaars geven Vlaams Belang de expliciete toelating een foto van hen te maken, hun naam publiek te maken en dit eventueel te gebruiken in promotiemateriaal van Vlaams Belang. Weigering hiertoe heeft tot gevolg dat de winkelcheque niet kan worden toegekend. Desgevallend zal een andere winnaar worden geloot.
 14. De winkelcheques kunnen enkel worden uitgegeven bij zelfstandigen en ondernemers die in Buggenhout zijn gevestigd. De symbolische cheque die aan de winnaars wordt overhandigd, is an sich van geen waarde. Een vertegenwoordiger van Vlaams Belang zal samen met de winnaars gaan winkelen in Buggenhout en de aankopen betalen voor een maximumbedrag dat overeenstemt met de op de cheque vermelde waarde.
 15. Deelnemers verbinden zich ertoe zich te gedragen naar de geest van dit reglement.
 16. Vlaams Belang Buggenhout draagt zorg voor uw privacy. Onze privacyverklaring kan u terugvinden op https://www.vlaamsbelang.org/privacyverklaring/.