Vragen bij extra toelage aan MOL

De beslissing van het schepencollege om Middenstand Opdorp Leeft (MOL) een toelage van 3.176,25 euro te geven, zorgde voor vragen tijdens de gemeenteraad. Daar werd een lijst vrijgegeven van verenigingen die extra geld krijgen. Voor MOL gaat het om een tussenkomst in de kosten voor extra beveiliging tijdens de organisatie van het groot scherm op de Dries tijdens het EK Voetbal.

Schepencollege en Middenstand Opdorp Leeft spraken af dat de gemeente vijftig procent zou betalen van de factuur van security die ingezet werd tijdens het EK-evenement in juni. Oppositieraadslid Pierre Claeys (CD&V) stelde zich daar vragen bij. “Gaan we dan elke vereniging die een extra inspanning levert rond veiligheid, geld beginnen geven?“, zegt die. Steven Creyelman (Vlaams Belang) vond het dan weer beter om eerst na te gaan of de vereniging in kwestie de centen wel echt nodig heeft. “De gemeente zou daar beter een algemene richtlijn rond maken die voor alle vereniging hetzelfde is.” Volgens schepen Wim Mommaers (N-VA) berust de toelage volledig op een afspraak tussen schepencollege en MOL. “Het EK voetbal vond plaats in volle terreurtijd. De gemeente heeft die security geadviseerd en daarom vinden we ook dat we moeten tussenkomen in de kosten. Anders was het event wellicht niet doorgegaan. Overigens is ons gemeld dat de organisatie een financiële kater aan het gebeuren overhield, onder andere door extra kosten door de terreur.

Creyelman stelde voor voortaan het kasboek van verenigingen op te vragen. “Om te kunnen oordelen of dat extra geld wel echt nodig is“, zegt hij. “Aan de toelage kan dan de voorwaarde gekoppeld worden dat de gemeente de centen uitbetaalt als de activiteit verlies optekende, maar niet bij winst.” (DND – HLN, 31/10/32016)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...