Voorlopig geen structurele oplossing voor wateroverlast Elzendreef

Naar aanleiding van de wateroverlast van 15 januari 2016 in onder meer de buurt van de Elzendreef   ondervroeg gemeenteraadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang) de bevoegde schapen over de oorzaken en mogelijke oplossingen. Uit het antwoord van de schepen blijkt dat er voorlopig geen structurele oplossing komt die het risico op wateroverlast wegneemt.

Met betrekking tot de wateroverlast in de Elzendreef zal een plan in twee fases worden uitgevoerd. In een eerste fase zal de afvoer van het water van het bufferbekken Elzendreef richting de Opdorpse beek worden geoptimaliseerd. De tweede fase bestaat erin om bijkomende buffering te voorzien op of aan de grens met Malderen.

Die tweede fase is de achilleshiel van de oplossing”, zegt raadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang). “Zonder bijkomende buffering is een geoptimaliseerde afvoer richting de Opdorpse beek immers vrijwel nutteloos wanneer zich zoals op 15 januari een oververzadiging van die beek voordoet.

Het Vlaams Belang-gemeenteraadslid stelde zich ook luidop vragen bij de termijn waarbinnen de tweede fase kan worden gerealiseerd. “Het creëren van bijkomende buffering op of aan de grens met Malderen is een dossier dat in het beste geval slechts binnen twee tot vier jaar kan worden gerealiseerd. Ondertussen blijft het risico op aanzienlijke wateroverlast reëel.” Aldus Steven Creyelman.

Albert Van Nuffel
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...