Voelt u zich verraden, mijnheer de burgemeester?

Het gebeurt niet dikwijls, burgemeester, maar ik ga u om hulp vragen. Ik weet niet of hier fans van ‘The bold and the beautiful’, ‘Mooi en meedogenloos’, in de raad of misschien het publiek zitten, maar het heeft er veel van weg dat dergelijke series stilaan minder verwikkelingen vertonen dan de Buggenhoute politiek.

Ik ga vandaag weer geen vrienden maken, vrees ik. Of ik vijanden maak, is een andere zaak.

Verkiezingsresultaten

Even terug naar 2012. Geen enkele politieke partij, al zeker N-VA niet, heeft afspraken gemaakt met een andere politieke partij. De resultaten zijn 24,3 miliseconden oud, het blad dat uit de printer rolt nog warm en op Radio 1 wordt de eerste gemeentelijke coalitie van het land aangekondigd. Buggenhout: een meerderheid van NCD, N-VA en OpenVLD.

De arme schaapjes van CD&V –niet beledigend bedoeld, collega’s, en enkel om in de kerstsfeer te blijven- winnen de verkiezingen, althans op papier, maar moeten het met mij stellen. Nogmaals mijn excuses daarvoor, beste vrienden van CD&V.

Alles klaar. Alles duidelijk. Of zo lijkt het toch.

Ondertussen zijn we 4 jaar verder en lijkt er weinig veranderd. Of toch in theorie, want op datzelfde papier van daarnet hebben we nog altijd tien NCD’ers, drie N-VA’ers en één OpenVLD’er in de meerderheid. Daartegenover staan acht CD&V’ers en die ene vermaledijde Vlaams Belanger in de oppositie, zijnde mezelf oftewel Geert … ik bedoel … Steven Creyelman. (Nvdr. Enige zelfspot naar aanleiding van een eerder ‘incident’ met een journalist van Het Nieuwsblad is ons niet vreemd.)

Voelt u zich verraden?

In november 2016 worden plots enkele leden van de meerderheid gesignaleerd in de kringen van de oppositie en begin deze maand (december 2016, nvdr.) gebeurt dan eindelijk wat iedereen al een tijdje met de ellenbogen kon aanvoelen: het ACW voelt nattigheid, verandert het het geweer van schouder en verlaat NCD om aan te sluiten bij CD&V.

Wat betekent dat in de praktijk?

Drie NCD’ers die door het ACW op hun zitje werden gepiloteerd, zouden dus eigenlijk hun eigen partij niet meer steunen, maar CD&V. Even rekenen leert ons dan dat NCD eigenlijk maar 7 zetels meer overhoudt en CD&V stijgt van 8 naar 11 zetels.

Heeft u nog een meerderheid, burgemeester?

Anders gesteld. De meerderheid heeft nog elf zetels over. De oppositie heeft er nu plotseling twaalf. Met andere woorden de meerderheid wordt nu de facto oppositie. De oppositie wordt nu meerderheid.

Mijn eerste vraag aan u, mijnheer de burgemeester, is dus of u überhaupt nog een meerderheid heeft en of u op de hoogte bent van wie van uw partij ondertussen bij welke andere partij zit en bij uitbreiding van uw meerderheid.

Een tweede vraag zou kunnen zijn of u zich verraden voelt, maar ik laat het aan u over of u daar al dan niet wil op antwoorden.

[Noot: Het antwoord van de burgemeester was driemaal volmondig ‘Ja’.]

Dossier Alvat

De Buggenhoutse politiek zou echter de Buggenhoutse politiek niet zijn als een en ander niet zo eenvoudig zou zijn als het lijkt.

Het Alvat-dossier. Iedereen kent het standpunt dat we hier unaniem op de gemeenteraad goedkeurden. Ik hoef het u het niet opnieuw uit te leggen.

Op 3 december 2016 voert ACW echter actie bij de Alvat-site. Als nieuwsgierig raadslid ga ik eens polshoogte nemen. Wat stelt uw dienaar daar vast?

Het ACW-devies inzake de Alvat-site? Er moet “vaart komen in het dossier”. Na een lang gesprek met de woordvoerdster van de actie blijkt bovendien dat het ACW het standpunt van de provincie verkiest boven dat van de gemeente Buggenhout en dat zodoende met de actie komt promoten.

Actie tegen zichzelf en tegen elkaar

En nu begint het voor mij echt moeilijk te worden.

Voorzitter, Collega’s,

Het ACW vindt dat het niet snel genoeg gaat en staat dus eigenlijk gek genoeg net tegen één van zijn eigen schepenen actie te voeren. Want … het is niemand minder dan schepen Hermans die bevoegd is en zodoende het dossier voor onze gemeente beheert.

Als klap op de vuurpijl daagt onze goede schepen op de actie verkleed als Sinterklaas op om zijn steun te betuigen aan de actie. Ik stelde me op dat moment de vraag of de schepen nu in een soort van bizarre vorm van sadomasochisme tegen zichzelf kwam actie voeren, of –en dat is de enige andere mogelijkheid- dat hij nu echt geloofde dat hij Sinterklaas was. Een nieuwe plotwending volgde. In zijn verklaringen aan de pers nam hij al snel een ander standpunt in dan het standpunt van de actie die hij kwam steunen. Technisch gezien kwam hij dus een actie steunen waarmee hij het niet eens was. Moet ik mij afvragen of de schepen (Sint?) niet echt heel goed wist welke actie hij kwam steunen?

Zwarte Piet tegen Sinterklaas

Naast Sinterklaas hebben we natuurlijk ook Zwarte Piet. In ons midden hier noemen we hem meestal schepen Mannaert. Dat hij Zwarte Piet is, wisten we al langer omdat hij via het gelijknamige kaartspel de post van Financiën kreeg toegewezen. Zwarte Piet, alias schepen Mannaert, komt, weliswaar geen ACW’er zijnde, een actie steunen van het ACW, die niet alleen ingaat tegen het standpunt van NCD, een partij waar hij voorlopig nog lid van is, maar ook tegen het standpunt van de man met wie hij samen naar de actie reed, zijnde Sinterklaaas alias schepen Hermans.

Wie staat daar nog mee actie te voeren? Collega-raadslid Jan Stevens. De goede collega staat actie te voeren tegen zijn eigen stemgedrag van enkele maanden geleden, tegen het zijn eigen ACW-schepen, tegen zijn huidige partij en zelfs tegen zijn –als ik dat mag zeggen- toekomstige partij, zijnde CD&V.

Quid CD&V?

En dat brengt me dan uiteindelijk bij mijn goede vrienden en collega’s in de oppositie van de CD&V. Zij hebben nu, zoals ik eerder al stelde, de facto een meerderheid in deze gemeenteraad. Tenminste als ze deze Vlaams Belanger even als coalitiepartner overwegen.

Voorzitter, Collega’s,

Nu wordt het helemaal ingewikkeld. De drie ACW-aanwinsten van CD&V stappen in de feiten eigenlijk uit NCD, gaan in dit dossier, door hun deelname aan de bewuste actie, lijnrecht in tegen hun huidige partij, maar … ook tegen hun wellicht toekomstige partij.

In andere dossiers stemmen ze dan weer mee met hun huidige partij en bijgevolg tegen hun toekomstige partij.

Kleur bekennen

Voorlopig deed het zich nog niet voor, maar er moet toch eens een dag komen dat ze zich bij een stemming uitspreken voor hun toekomstige partij en tegen hun huidige partij. Al ware het alleen al maar omdat de drie ACW’ers toch moeilijk de voorstellen van CD&V kunnen blijven wegstemmen om diezelfde voorstellen binnen twee jaar –als alles bij de verkiezingen van 2018 volgens het ‘grote plan’ gaat- met de glimlach goed te keuren.

Het moet zich dus ooit eens voor doen.

Om te lachen

Tenzij, collega’s, tenzij u het besturen van onze gemeente, het zetelen in deze gemeenteraad en het consequent handelen naar uw woorden annex stemgedrag allemaal gewoon om te lachen vindt. In dat geval zal ik zedig zwijgen.

Stop met dit beschamend toneel en zeg waar het op staat.

Voorzitter, collega’s,

Ik stelde al drie pertinente vragen, maar ik heb er nog een paar. En ik stel ze aan de burgemeester omdat ik graag ook wel eens concreet antwoord wil en omdat ik een einde wil maken aan de drôle de guerre die zich sinds de aanloop naar de tweede wereldoorlog niet meer heeft voorgedaan.

Stop met dit beschamend toneel en –zoals onze Angelsaksiche vrienden zeggen- grow a pair. Zeg waar het op staat.

De politiek maakt in Buggenhout weer een fantastische beurt. En dan maar schrikken dat de mensen  er genoeg van hebben. Hoe zou dat nu komen?

Voorzitter, Collega’s,

Je kan niet voor Brugge zijn, scoren voor Anderlecht en ondertussen met gestrekt been richting de eigen ploegmaats gaan. Dat heeft misschien een hoge amusementswaarde, maar het blijft een erbarmelijk schouwspel.

De politiek maakt de jongste weken in Buggenhout weer een fantastische beurt. En dan maar schrikken dat de mensen in de straat er genoeg van hebben. Hoe zou dat nu komen? Voor diegenen die het zich nog afvragen … enig cynisme is me in deze niet vreemd.

Burgemeester,

Afgezien van de eerdere vragen vernam ik van u graag

  1. Of het standpunt van de meerderheid ten aanzien van het dossier Alvat is gewijzigd?
  2. Of iets dergelijks formeel of desnoods informeel is besproken, al dan niet op een College?
  3. Of u op de hoogte was de ACW-actie aan de Alvat-site?
  4. Wat uw mening is over de deelname van enkele leden van uw meerderheid aan die actie?

Collega’s,

Van u wil graag weten wat uw standpunt nu is ten aanzien van het dossier Alvat.

En daarom, voorzitter, vraag ik opnieuw de hoofdelijke stemming met betrekking tot de motie die we hier iets meer dan een jaar geleden op mijn initiatief goedkeurden.

Voor mij is die motie geen vodje papier. Ik hoop voor u ook niet.
Steven Creyelman
Gemeenteraadslid Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...