Vlaams Belang vraagt schorsing korpschef De Maesschalck

Naar aanleiding van de moord op de 44-jarige Anneke De Beer uit Lebbeke kwam recentelijk ook korpschef Wim De Maesschalck in opspraak. Uit het onderzoek naar de moord zou immers blijken dat De Maesschalck een buitenechtelijke verhouding had met het slachtoffer van de moord. De commissaris zou zijn manschappen bovendien hebben aangespoord om het onderzoek naar de moord niet al te grondig uit voeren teneinde zijn relatie met het slachtoffer te verdoezelen.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat De Maesschalck niet langer als hoofd van het korps kan functioneren. De enige logische maatregel is dan ook dat de korpschef wordt geschorst in afwachting van de resultaten van het onderzoek. De niet-schorsing van De Maesschalck zou immers de geloofwaardigheid van het volledige korps aantasten.

Het Vlaams Belang zal op de eerstkomende gemeenteraad het College ondervragen over de houding die het College in deze kwestie heeft aangenomen. Het Vlaams Belang zal er tevens op aandringen dat de nodige maatregelen worden genomen om de korpschef te schorsen in afwachting van het onderzoek.

Steven Creyelman
Perswoordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...