Vlaams Belang vraagt halvering presentiegelden als positief signaal aan de kiezer

Voorstel Vlaams Belang weggestemd door NCD, VLD, SPIRIT, CD&V en SP.A

Op de laatste gemeenteraad van 2006 werd op voorstel van CD&V-raadslid Dirk Stallaert het presentiegeld van de gemeenteraadsleden verdubbeld. Het Vlaams Belang stemde bij monde van gemeenteraadslid Tamara Lauvrijs als enige partij tegen deze vorm van platte zelfbediening. Voor het Vlaams Belang is dit immers een verkeerd signaal aan de bevolking en versterken dergelijke voorstellen alleen het imago van de ‘politicus als zakkenvuller’. Het was bovendien niet aan een uittredende gemeenteraad om te beslissen over de presentiegelden van de –toen nog te installeren- nieuwe gemeenteraad.

Op de gemeenteraad van gisteravond (22.01.2007) diende gemeenteraadslid Steven Creyelman dan ook een bijkomend punt in om de presentiegelden terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau van voor de beslissing van 21 december vorig jaar. In zijn tussenkomst pleitte hij ervoor om de beloftes die werden gedaan in de verkiezingspropaganda van 8 oktober 2006 na te leven en blijk te geven van een gezonde aandacht voor een goed bestuur van onze gemeente. Het Vlaams Belang was en is er immers nog steeds van overtuigd dat dit voorstel een positief signaal aan de Buggenhoutse bevolking geeft over de prioriteiten van de gemeenteraadsleden.

Niet geheel tot verbazing van het Vlaams Belang werd het voorstel door de andere partijen weggestemd. Zowel de meerderheidspartijen NCD, Spirit en VLD als de oppositiepartijen CD&V en SP.A tonen hiermee nog maar eens aan dat er een hemelsbreed verschil is tussen de beloftes die werden gedaan in de verkiezingspropaganda van 8 oktober 2006 en de realiteit van de gemeenteraad amper drie maanden later.

Het ‘maatschappelijk engagement’ waarmee bepaalde politieke partijen in Buggenhout zo graag schermen kent dus heel duidelijk zijn grenzen wanneer het gaat over de eigen portefeuille.

Peter De Vos
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...