Vlaams Belang vraagt gemeentelijk referendum over beleidsprioriteiten

Meerderheid heeft angst voor de basisdemocratie

Op de gemeenteraad van 18 december 2008 was er een zoveelste duidelijk meningsverschil tussen NCD en Vlaams Belang met betrekking tot de beleidsprioriteiten voor Buggenhout.

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Albert Van Nuffel stelde naar aanleiding van de bespreking van de begroting voor 2009 de prioriteiten van de meerderheid in vraag en kreeg daarop de volle laag van NCD-burgemeester Van Herreweghe. Van Herreweghe stelde, net zoals op de gemeenteraad van november, dat hij “wel wist voor wat de inwoners van Buggenhout zouden kiezen.”

Daarop vroeg het Vlaams Belang dat de gemeenteraad zou instemmen met een gemeentelijke volksraadpleging met betrekking tot de bewuste beleidsprioriteiten, zijnde de Orangerie en het JOC enerzijds of de heraanleg van het stationsplein anderzijds. “Als de burgemeester toch zo zeker van zijn zaak is”, zegt gemeenteraadslid Van Nuffel, “dan hoeft hij toch geen schrik te hebben van een referendum?” De meerderheid bleek echter niet zo zeker van haar stuk en stemde het voorstel van het Vlaams Belang weg.

Voor het Vlaams Belang is het pijnlijk duidelijk dat de coalitiepartners een bijna panische angst hebben voor de mening van de Buggenhoutenaren. Deze vorm van basisdemocratie is, ongetwijfeld mee gevoed door de voorbije moeilijkheden in de coalitie, voor de meerderheid zonder meer een brug te ver.

Steven Creyelman
Woordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...