Vlaams Belang voert actie tegen onrechtvaardige belastingsverhoging

Vlaams Belang vraagt halvering zitpenningen gemeente- en ocmw-raadsleden

Deze ochtend voerden een tiental manifestanten van het Vlaams Belang op de Buggenhoutse markt actie tegen de belastingverhogingen die door de coalitiepartijen NCD, Open VLD en Spirit werden doorgevoerd.

De Buggenhoutse Vlaams Belang-mandatarissen Tamara Lauvrijs, Steven Creyelman, Albert Van Nuffel en Tom Van Den Troost deelden samen met enkele militanten en Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Barbara Pas pamfletten uit met daarin hun visie op de belastingverhogingen. De marktbezoekers kregen symbolisch ook een citroen aangeboden. Voor het Vlaams Belang kan het immers niet dat NCD, Open VLD en Spirit de Buggenhoutenaren uitpersen als een citroen om hun beleid van persoonlijke prestigeprojecten te blijven voortzetten. Een delegatie van de manifestanten trok daarna richting gemeentehuis waar ze de burgemeester een kist citroenen aanboden met de vraag deze uit te persen en niet de Buggenhoutse bevolking.

Meteen werd ook aangekondigd dat het Vlaams Belang volgende week een extra nummer van de Vlaams Belang Krant in alle bussen van Buggenhout zal laten bezorgen met daarin een antwoord op de publicatie van de coalitiepartijen waarin zij de schuld voor de belastingverhogingen gemakkelijkheidshalve van zich afschuiven.

Het Vlaams Belang heeft bovendien een bijkomend punt op de agenda van de gemeenteraad van deze avond laten agenderen waarin de halvering van de zitpenningen van de gemeente- en ocmw-raadsleden wordt gevraagd. Uit de stemming zal blijken in hoeverre de coalitiepartijen NCD, Open VLD en Spirit en de oppositiepartijen CD&V en SP.A bereid zijn in hun eigen zak te tasten in de plaats van de budgettaire problematiek in Buggenhout af te schuiven op de bevolking. Voor het Vlaams Belang is het immers ongehoord dat zowel de gemeente- als de ocmw-raad zichzelf trakteren op een verdubbeling van de presentiegelden terwijl amper een jaar later de belastingen spectaculair de hoogte in schieten.

Als bijlage vindt u enkele foto’s van de actie en de bijkomende punten van het Vlaams Belang terug.

Peter De Vos
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...