Vlaams Belang stelt zich ernstige vragen bij gunning druk infoblad aan duurste drukker

Tijdens de jongste gemeenteraad ontstond tumult over de gunning van de druk van het gemeentelijk infoblad. Terwijl de goedkoopste drukker zijn prijs instelde op 23.638 euro, bedroeg de initiële offerte van de andere weerhouden drukker 71.250 euro. Een verschil van maar liefst 47.612 euro.

Naar aanleiding van de aanzienlijke spanning tussen de offertes nam het College van Burgemeester en Schepenen contact op met beide drukkers, waarop die hun prijs bijstelden naar respectievelijk 32.648 euro en 50.965 euro. Het College besliste daarop alsnog om de druk van het infoblad aan de duurste drukker te gunnen. De goedkoopste drukker zag de gunning aan zich voorbijgaan omwille van een zogenaamd “abnormaal lage prijs”. Vlaams Belang stelt zich daar ernstige vragen bij.

Als de raming van de kostprijs door de gemeente 71.000 euro bedraagt en een drukker met een bewezen staat van dienst erin slaagt om een offerte in te dienen aan een derde van die prijsraming, dan moet je die drukker niet straffen, maar moet je je vragen stellen bij de raming”, aldus gemeenteraadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang).

Een andere bedenking die Vlaams Belang zich maakt, is waarom het College van Burgemeester en Schepenen zich bij de gunning hoegenaamd geen vragen stelde bij het feit dat de offerte van de duurste drukker amper 250 euro boven de prijsraming uitkomt en erin slaagde om zijn prijs –na onderhandeling- plotsklaps met meer dan 20.000 euro te laten zakken. Vlaams Belang zou in deze dan ook eerder spreken van een initieel abnormaal hoge prijs.

Voor Vlaams Belang is het absoluut onaanvaardbaar dat het College in deze budgettair moeilijke tijden de druk van het gemeentelijk infoblad gunt aan een drukker die duidelijk de duurste is”, stelt Vlaams Belang-gemeenteraadslid Steven Creyelman. “Of hoe leg je anders uit dat NCD, Open VLD en N-VA enerzijds de drankjes voor de schoolkinderen elk jaar duurder laten worden, terwijl diezelfde partijen anderzijds meer dan 20.000 euro te veel betalen voor de druk van het infoblad door een te dure drukker.

Vlaams Belang overweegt verdere stappen in dit dossier.

Albert Van Nuffel
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...