Vlaams Belang organiseert kroegentocht ‘Neen aan het rookverbod!’

Vanaf 1 juli 2011 dreigt er een algemeen rookverbod voor alle cafés te worden ingevoerd. Het is duidelijk dat de traditionele partijen blind blijven voor de gevolgen van hun beleid, aangezien het algemeen rookverbod het bestaan van duizenden cafés bedreigt. Het Vlaams Belang is weliswaar niet pro-roken, maar vindt dat café-uitbaters over de keuzemogelijkheid moeten beschikken om zelf te beslissen of zij al dan niet een rokerscafé wensen uit te baten.

Vlaams Belang Buggenhout wil dit standpunt duidelijk kenbaar maken en organiseert daarom op vrijdag 10 juni 2011 een kroegentocht. Zo worden de Buggenhoutse café-uitbaters niet alleen met woorden, maar ook met daden gesteund. In elk café zal aan de uitbater een nummer van het anti-rookverbodnummer van Onze Zaak worden overhandigd. (Zie bijlage.)

De kroegentocht start om 19.30u in café Drytoren in Opdorp en daarna volgen café De Vlinder, café Onder den toren, café De Vierhuizen, café De Ster, café Torenhof en café Beukenhof. (Deelname kost 10 euro. Meer info via 0495/24.57.14 of via ons e-postadres info@vlaamsbelangbuggenhout.org.)

Het is meteen ook dé gelegenheid om eens een gesprek te voeren met Filip Dewinter, Anke Van dermeersch, Frank Creyelman, Barbara Pas, Johan Deckmyn, Tanguy Veys of een van de talloze andere volksvertegenwoordigers die aan de kroegentocht deelnemen.

Vlaams Belang Buggenhout is ook verheugd om de deelname van Erik Beunckens te mogen aankondigen. Erik Beunckens is de organisator van de betoging tegen het rookverbod in Brussel en tevens afgevaardigd bestuurder van FEDCAF, de nieuwe belangenvereniging voor café-uitbaters.

Steven Creyelman
Woordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...