Vlaams Belang mag niet deelnemen aan RESOC-debat over arbeidsmarkt

Vlaams Belang voert protestactie

Vlaams Belang is niet te spreken over het feit dat RESOC Waas en Dender een debat organiseert en er daarbij in slaagt om alle partijen uit te nodigen, behalve … Vlaams Belang. Vlaams Belang stelt zich luidop de vraag waarom.

Vlaams Belang heeft een klaar en duidelijk sociaaleconomisch programma en is meer dan bereid om daarover het debat aan te gaan. RESOC Waas en Dender heeft daarbij niets te verliezen”, aldus Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang). “Of is het overlegcomité misschien geplooid voor de druk van CD&V, SP.A, Open VLD, Groen en N-VA om Vlaams Belang toch maar niet uit te nodigen?

Het feit dat Barbara Pas, nationaal ondervoorzitter en fractievoorzitter voor Vlaams Belang in de Kamer van volksvertegenwoordigers, geen uitnodiging ontving om deel te nemen aan het debat over de ar¬beidsmarkt, toont aan dat RESOC Waas en Dender niet van enige politieke objectiviteit kan worden ver¬dacht en het debat graag verengt tot een politiekcorrect onderonsje tussen alle traditionele partijen.

Daarom voerde Vlaams Belang een korte protestactie aan CC De Biekorf in Lebbeke, waar het RESOC-debat plaatsvond. Tijdens de actie werd een pamflet uitgedeeld en ontvouwden de actievoerders een spandoek met daarop ‘Spreekrecht, ook voor Vlaams Belang’.

Steven Creyelman
Woordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...