Vlaams Belang kiest nieuw bestuur

Nieuwe bestuursleden moeten doorbraak in Lebbeke mogelijk maken

De leden van het Vlaams Belang in Buggenhout en Lebbeke kozen op de jongste algemene ledenvergadering een nieuw bestuur. Het voorstel van bestuur dat door het uittredende afdelingsbestuur aan de leden werd voorgelegd, werd door 81,5% van de aanwezige leden goedgekeurd.

Met dit nieuwe bestuur begint het Vlaams Belang in Buggenhout en Lebbeke aan de laatste rechte lijn richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Het is dan ook niet toevallig dat op de algemene ledenvergadering de uitbreiding van het bestuur met twee Lebbeekse leden werd weerhouden. De nieuwe bestuursleden uit Lebbeke, Gert Heirweg en Hilde Boulanger, krijgen de specifieke taak om, samen met de andere Lebbeekse bestuursleden, de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 voor te bereiden. In Lebbeke wordt immers op een zitje in de gemeenteraad gemikt. In Buggenhout ambieert het bestuur een tweede zetel.

Steven Creyelman
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...