Vlaams Belang dient klacht in tegen eedaflegging Rosette Buys

Vlaams Belang Buggenhout diende vandaag klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen tegen de eedaflegging van Open VLD-ster Rosette Buys en vraagt in de klacht de vervallenverklaring van haar mandaat.

Op 21 december 2012 deed Rosette Buys immers “schriftelijk, gedagtekend en behoorlijk ondertekend” afstand van haar mandaat, waarvan de gemeenteraad akte nam. Tijdens de installatievergadering van woensdag 2 januari 2013 werd door de voorzitter van de gemeenteraad echter op geen enkel moment melding gemaakt van de intrekking van de afstand van haar mandaat.

Dit betekent in concreto dat de eedaflegging van Rosette Buys niet had mogen plaatsvinden en zodoende ook niet in overeenstemming is met de desbetreffende regelgeving.

Steven Creyelman
Bestuurslid

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...