Vlaams Belang Buggenhout weer met volledige lijst naar de kiezer

Lijst Vlaams Belang is goede afspiegeling bevolking

Nadat eerder al de top drie en de lijstduwer van het Buggenhoutse Vlaams Belang werden bekend gemaakt, kan de partij nu aankondigen dat ze voor de tweede keer op rij met een volledige lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 trekt. Geen enkele Vlaams-nationalistische partij deed het Vlaams Belang dat ooit voor in Buggenhout.

“Onze kandidatenlijst is bijzonder complementair”, aldus lijsttrekker Steven Creyelman. “Twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers en zelfs één iemand van zeventig. Studenten, arbeiders, bedienden, ambtenaren, werkzoekenden, huisvrouwen, zelfstandigen en gepensioneerden. Bij het Vlaams Belang krijgen die allemaal hun kans. We hebben voor de eerste keer ook kandidaten uit alle deelgemeenten van Buggenhout en … meer vrouwen dan mannen. Bij ons dus geen klassiek lijstje Bekende Buggenhoutenaren die als honingpot voor de kiezer moeten dienen en daarna zes jaar hun bek moeten houden. Onze lijst is echt een afspiegeling van de bevolking en daar zijn we bijzonder trots op.”

De volledige lijst is bovendien een goede afspiegeling van het werk dat het Vlaams Belang de afgelopen jaren in Buggenhout leverde. Ter herinnering: de lijst van het toenmalige Vlaams Blok bevatte in 2000 slechts 14 kandidaten.

De 23 kandidaten van het Vlaams Belang zijn:

1. Steven Creyelman (39)
2. Tamara Lauvrijs (41)
3. Albert Van Nuffel (50)
4. Leo De Groot (55)
5. Liga Linssen (39)
6. Inés Van Biesen (41)
7. David Beullens (35)
8. Erwin Van den Abbeele (26)
9. Guanita Van Extergem (21)
10. Nadine Van Petegem (44)
11. Reinout Lauvrijs (20)
12. Lucienne Boeykens (75)
13. Hans De Leeuw (37)
14. Jeannine Ringoot (65)
15. Miriam De Roovere – Huygens (68)
16. Katrien Buys (42)
17. Hilde Heyvaert (48)
18. Wim Dierickx (60)
19. Greta Boeykens (68)
20. Conny Creyelman (47)
21. André Lauvrijs (61)
22. Arthur Steeman (61)
23. Joris Verhaegen (40)

Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat met deze kandidaten een goed verkiezingsresultaat kan worden behaald en dat het een valabel alternatief vormt voor de nog steeds bekvechtende CD&V en NCD enerzijds, en de op schepenzetels en postjes beluste N-VA anderzijds. Het Vlaams Belang hoopt dan ook dat de kiezer de inzet van het Vlaams Belang zowel binnen als buiten de gemeenteraad op prijs weet te stellen en dat het loon naar werken krijgt.

André Lauvrijs
Bestuurslid

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...