Vlaams Belang Buggenhout-Lebbeke ontdubbelt!

Vlaams Belang Buggenhout-Lebbeke ontdubbelt in afdeling Buggenhout en afdeling Lebbeke, Wieze en Denderbelle

Mede dankzij de steun en het enthousiasme van de inwoners van Buggenhout en Lebbeke kende het Vlaams Belang in beide gemeenten een sterke groei. En niet zonder resultaat. Het bestuur van de ‘dubbelafdeling’ Buggenhout-Lebbeke kan dan ook met plezier en zelfs trots meedelen dat de afdeling Buggenhout-Lebbeke dermate sterk is geworden dat er op de jongste afdelingsvergadering werd beslist om in beide gemeenten een zelfstandige en volwaardige afdeling van het Vlaams Belang op te starten. De dubbelafdeling werd weliswaar ontdubbeld, maar in de toekomst zal nauw contact behouden blijven.

In de afdeling Buggenhout blijft Peter De Vos voorzitter en gemeenteraadslid Tamara Lauvrijs ondervoorzitter. Zij neemt voorlopig ook het penningmeesterschap waar. Secretaris is Tom Van Den Troost en André Lauvrijs blijft verantwoordelijk voor de propaganda. Steven Creyelman blijft perswoordvoerder. Maurice Holsbeek zetelt als bestuurslid.

In de afdeling Lebbeke-Wieze-Denderbelle wordt Gunther Buggenhout voorzitter en Hilde Boulanger ondervoorzitter. Pierre Buytaert blijft zijn functie als penningmeester voor de nieuwe afdeling voortzetten, terwijl Geert De Backer secretaris wordt. Verantwoordelijk voor de Vlaams Belang Jongeren wordt Gert Heirweg. Steven Creyelman zal tevens ook als perswoordvoerder van deze afdeling optreden.

Gesterkt door de blijvende groei en het enthousiasme waarmee deze ontdubbeling door leden en sympathisanten werd onthaald, maken beide afdelingen bij deze ook hun ambities voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend. In Buggenhout wordt gemikt op tweede zitje in de gemeenteraad, terwijl onze partij in Lebbeke na oktober 2006 een zetel in de gemeenteraad ambieert.

Tot slot nog dit: op zaterdag 4 maart 2006 zullen nationaal Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke en Vlaams volksvertegenwoordiger Marie-Rose Morel het startschot geven van de Vlaams Belang-verkiezingscampagne in Lebbeke. Deze startmeeting vindt plaats om 19.30 uur in de Lebbeekse parochiezaal (Lange Minnestraat).

Gunther Buggenhout
Voorzitter

Peter De Vos
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...