Vlaams Belang Buggenhout kiest nieuw bestuur

Op de jongste algemene ledenvergadering van het Vlaams Belang in Buggenhout werd een nieuw afdelingsbestuur verkozen. Het voorstel van bestuur, dat door het uittredende bestuur aan de leden werd voorgelegd, werd met een meerderheid van 84,5% goedgekeurd.

André Lauvrijs, als het ware de peetvader van de afdeling, wordt de nieuwe voorzitter van de afdeling. Gemeenteraadslid Albert Van Nuffel werd verkozen tot ondervoorzitter. Penningmeester was en blijft de voorzitster van de gemeenteraadsfractie Tamara Lauvrijs, terwijl Tom Van Den Troost werd bevestigd in zijn functie als secretaris. Gemeenteraadslid Steven Creyelman blijft perswoordvoerder. Joris Verhaegen en Peter De Vos zetelen als bestuursleden.

Met dit nieuwe bestuur begint het Vlaams Belang in Buggenhout aan de laatste rechte lijn richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

“Het wordt geen makkelijke klus om het resultaat van 2006 te evenaren”, klinkt het bij kersvers voorzitter André Lauvrijs, “maar onze raadsleden en militanten leveren goed werk en ik vertrouw erop dat de kiezer dat ook weet te appreciëren.”

Het Vlaams Belang plant in Buggenhout in de loop van 2011 enkele gerichte campagnes inzake veiligheid, openbare werken, landbouw en zelfstandigen. Deze komen bovenop de campagnes die door Vlaams Belang Nationaal worden voorzien.

Steven Creyelman
Woordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...