Vlaams Belang betreurt stap terug in objectiviteit inzake aanwervingen

Gemeentelijke webstek wordt volledig vernieuwd op voorstel van Vlaams Belang

Op de gemeenteraad van 23 september 2010 werd door de meerderheid een wijziging van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel voorgelegd. Bij het inkijken van het dossier stootte het Vlaams Belang echter eveneens op wijzigingen op andere vlakken. Zo bleek immers ook de selectieprocedure te worden gewijzigd. Waar deze procedure vroeger voor bepaalde vacante functies volledig werd uitbesteed aan een onafhankelijk selectiebureau, wordt de rol van het selectiebureau nu teruggeschroefd tot een absoluut minimum. Een door de gemeenteraad – en dus de facto door de meerderheidspartijen – aan te duiden examencommissie neemt de taken van het selectiebureau grotendeels over.

Voor het Vlaams Belang is dit een serieuze stap terug in de objectiviteit wanneer het over aanwervingen gaat”, zegt Vlaams Belang-gemeenteraadslid Albert Van Nuffel. “We zijn ons bewust van de kostprijs, maar op deze manier wordt de indruk gewekt dat de gemeente liever geen pottenkijkers heeft bij de aanwervingen. Dat soort connotatie kan toch niet de bedoeling zijn en kunnen we als gemeente bovendien missen als kiespijn.

Het Vlaams Belang keurde het eerste punt op de agenda van de gemeenteraad dan ook niet goed.

Nog op de gemeenteraad van 23 september 2010 kwam het bijkomend punt van het Vlaams Belang ter sprake waarin een beknopte analyse van de gemeentelijke webstek werd gemaakt. Uit die analyse bleek dat www.buggenhout.be ondermaats scoort op bijna alle vlakken en dat de gemeentelijke webstek nergens staat inzake digitale dienstverlening.

Uit de analyse die we zelf maakten en uit enkele recente studies zoals die van UNIZO, kunnen we alleen maar concluderen dat onze gemeentelijke webstek in een digitale coma ligt en dat onze gemeentelijke medewerkers verplicht worden een soort van digitale palliatieve zorgen toe te dienen”, verklaarde Vlaams Belang-gemeenteraadslid Steven Creyelman.

Het Vlaams Belang stelde daarop voor om een werkgroep op te starten die een grondige analyse van de gemeentelijke webstek moet maken teneinde www.buggenhout.be uit te bouwen tot een degelijk en efficiënt digitaal loket, én de nodige middelen vrij te maken om de conclusies en adviezen van deze werkgroep ook daadwerkelijk te implementeren.

Het constructieve voorstel werd zowel door de meerderheid als de oppositie goed onthaald en werd dan ook door een voltallige gemeenteraad goedgekeurd.

Tamara Lauvrijs
Gemeenteraadslid

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...