Vlaams Belang betreurt hypocrisie NCD

Meerderheid camoufleert eigen fout door rondje schaduwboksen

Vlaams Belang Buggenhout stelt zich ernstige vragen bij de heisa die bij de Buggenhoutse partijen is ontstaan over de afspraken tussen Vlaams Belang en CD&V inzake de OCMW- en politieraad. In het verleden werden immers al verscheidene voorstellen van Vlaams Belang goedgekeurd op de Buggenhoutse gemeenteraad.

We denken hierbij bijvoorbeeld aan de taalvoorwaarde voor sociale woningen, de vernieuwing van de gemeentelijke webstek en de motie om de korpschef te schorsen omdat die het voorwerp van een onderzoek uitmaakte. Alle partijen –zonder enige uitzondering- hebben op een of meerdere van deze voorstellen met het Vlaams Belang meegestemd. Het Vlaams Belang vindt het zodoende bijzonder zielig en zelfs hypocriet dat CD&V nu met de vinger wordt gewezen.

De Buggenhoutse oppositiepartijen Vlaams Belang en CD&V hebben immers niets meer of minder gedaan dan gebruik gemaakt van de voor hen beschikbare democratische middelen. Het feit dat NCD-burgemeester Tom Van Herreweghe daar vraagtekens bij plaatst, zegt meer over hem dan over de oppositiepartijen.

NCD, Open VLD en N-VA hangen als los zand aan elkaar en zijn een schoolvoorbeeld van een ‘ieder voor zich’-coalitie. De Buggenhoutse coalitie heeft immers vooral zichzelf geringeloord door de voormalige OCMW-voorzitster Lucienne Cassimon (NCD) niet als kandidaat voor het OCMW op te stellen, waardoor de oppositie de kans kreeg te doen wat ze gedaan heeft en Rosette Buys (Open VLD) niet tot OCMW-raadsvoorzitster kan worden verkozen zonder de trukendoos te openen.

Wie het politieke spel speelt, moet niet schrikken dat het spel wordt meegespeeld en dat de tegenstander scoort. Het rondje schaduwboksen met het cordon sanitaire moet dan ook vooral dienen om de eigen tactische fout te verdoezelen.

Het Vlaams Belang begrijpt dat de meerderheidspartijen NCD, Open VLD en N-VA liever hadden gezien dat de oppositiepartijen zich als lammetjes naar de slachtbank hadden laten leiden, maar geeft hen onmiddellijk ook mee dat ze daarvoor bij de Buggenhoutse oppositie aan het verkeerde adres zijn.

Steven Creyelman
Woordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...