Verwijdering van asbest

Asbest is een mineraal dat vooral in de jaren ‘60 en ‘70 uiterst populair was in ons land. De bouwstof was onverwoestbaar, onbrandbaar, isolerend en … goedkoop. Asbest werd dan ook in heel wat gebouwen in ons land gebruikt. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan de typische golfplaten die vaak op daken gebruikt worden.

De Vlaamse regering wil Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij maken en trekt daarvoor 90 miljoen uit voor de gemeenten om asbest uit hun gebouwen te verwijderen.

Naar aanleiding hiervan vernam ik graag het volgende:

Beschikt de gemeente over een inventaris van gebouwen met asbesthoudende materialen?

  1. Indien zo,
    • Is deze inventaris al dan niet definitief?
    • Over welke gebouwen gaat het concreet?
  1. Indien niet, vernam ik graag waarom een dergelijke inventaris niet werd aangelegd en of het College alsnog zinnens is om een dergelijke inventaris aan te leggen.

Zijn er -afgezien van gebouwen- nog andere installaties die asbesthoudende materialen bevatten? Indien zo, welke zijn deze?

Beschikt het College over meer informatie over hoe de hogervermelde 90 miljoen euro t.a.v. de gemeenten zal worden aangewend en heeft het College een subsidie aangevraagd bij de Vlaamse overheid?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...