Verkoop pastorie Buggenhout: stand van zaken

In april 2015 besliste de gemeenteraad op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om de Buggenhoutse pastorie voor een minimumprijs van 485.000 euro te verkopen. In juli 2015 resulteerden een bezwaarschrift en enkele (in)formele gesprekken tussen de Kerkfabriek Sint-Niklaas en de gemeente in een voorkooprecht voor de Kerkfabriek Sint-Niklaas, om dan in september 2015 te landen op een uitstel van de verkoop.

De reden voor het uitstel was het feit dat zowel burgemeester Tom Van Herreweghe als de Kerkfabriek “eerst samen wilden nadenken over een andere toekomst van het gebouw.” (Het Laatste Nieuws, 5 september 2015) Een opendeurdag in de pastorie, die de functie als gemeenschapshuis moest aantonen en dat ook deed, leverde zonder twijfel een marginale bijdrage aan dit voortschrijdend inzicht, maar een wijziging in de regelgeving voor de restauratie van beschermde monumenten, die de subsidie terugbracht van 60% naar 40%, speelde waarschijnlijk een grotere rol.

Ondertussen is er alweer een jaar verstreken en is het eerder stil omtrent dit dossier.

Graag vernam ik van de burgemeester een stand van zaken.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...