Verkeershinder in drukke maand augustus

De maand augustus is een drukke maand in Buggenhout. Zo zijn er allerlei fietstochten, is er Bovendonkstraatkermis, de Dodentocht, de Krachtbalfeesten, allerlei buurtfeesten en nog veel meer. Voor automobilisten is er (beperkte) verkeershinder en dus geven we u graag een overzicht van wat, waar en wanneer. 

 zondag 6 augustus  

 • Fietsdodentocht: Damstraat, Dries, Vitsstraat, Kerkstraat, Kasteelstraat, Kalkenstraat, Ravenstraat, Vinkoorstraat. Automobilisten worden aangemaand te vertragen vooral aan kruispunt Vitsstraat – Kerkstraat 
 • Gezinsfietstocht: Damstraat, Dries, Vitsstraat, Brusselmansstraat via Malderen door  Maldersebouw, Boskantstraat 
 • IBIS Fietstocht: Spiedamstraat, Holstraat, Dries, Hofstee, Veldstraat, Stenenmolenstraat, Grote Kouterbaan, Vitsplas, Sportveldstraat, Beekstraat, Brusselmansstraat, Vitsstraat, Tweehaag, Muldersweg, Vekenstraat, Houtenmolenstraat, Diehuizen, Biesten 

 vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus: Dodentocht 

 • Dodentocht met start en aankomst te Bornem. Via MERCHTEM, Dries, komen de deelnemers Buggenhout binnengewandeld met volgend traject: Hoge Jan – Schommeldreef – klein deel Buggenhoutbos tot Boskapel – opnieuw Schommeldreef – oversteek Kalkenstraat – Bovendonkstraat – Vlasroot – Zittingsweg – oversteek Hanenstraat – controlepost 9: sportcentrum Platteput – achterkant Platteput – Kruisbaan –  Vierhuizen – rechts richting Klaverveld – Stationsstraat – Kloosterstraat – oversteek Kerkstraat – Nieuwstraat – Groenlaan – Elzendreef – Spoorwegstraat – oversteek ‘Piepenhol’ – Sportveldstraat – Vitsplas – Boksheide – Grote Kouterbaan – Stenenmolenstraat – Veldstraat – Hofstee – buurtweg achter de kerk – Dries – controlepost 10: Capelderij – Vekenstraat – Driehuizen – Biesten Sint-Amands  

Verkeersproblematiek. De deelnemers moeten bij de Schommeldreef, oversteek Kalkenstraat – Bovendonkstraat, links op het trottoir gaan in Bovendonkstraat.

Opletten bij alle andere oversteekplaatsen aan  

 • Zittingsweg – oversteek Hanenstraat –Platteput  
 • Kloosterstraat – oversteek Kerkstraat –Nieuwstraat  
 • Nieuwstraat – oversteek – Pastorijstraat
 • Spoorwegstraat – piepenhol – Sportveldstraat
 • Stenenmolenstraat – oversteek Veldstraat – Hofstee (de wandelaars worden aangeraden onmiddellijk links van de rijbaan te lopen).
 • Dries (achter de kerk) – oversteek Dries – Dries (kant Madelon). De wandelaars worden aangeraden rechts van de rijbaan, op het trottoir te lopen.

Er zijn ter plaatse omleidingen voorzien. 

Parkeerverbod van 02.00u uur tot 14.00u: 

 • Vierhuizen: van Hanenstraat tot Weiveld [Symbool]volledig
 • Omgeving Platteput:
 • doorgang tussen Vierhuizen en parking  [Symbool]volledig  
 • parkeervakken naast- en achter sporthal met vermelding  “uitgezonderd organisatie”
 • 2 rijen parkeervakken (tegenover elkaar gelegen) langsheen de sporthal tussen de toegang naar Sparta en  “De Pit“ met vermelding“uitgezonderd organisatie & hulpdiensten” 
 • Stationsstraat vanaf kptVierhuizen tot Kruisbaan [Symbool] volledig (uitgezonderd de parkeervakken naast de rijbaan voor de appartementen) 
 • Vekenstraat: beide zijden tussen de eerste en de tweede ingang/uitgang van Capelderij. 

Er is éénrichtingverkeer aan:  

 • Platteput: kruispunt Vierhuizen via Schoolstraat/ Hanenstraat/ Collegestraat 
 • Platteput: kruispunt Collegestraat
 • Dries: rondgaand verkeer toegelaten richting Vitsstraat 

zaterdag 12 augustus

 • Affligem buurtfeest straat afgesloten aan Roestweg. Parkeerverbod. 

zaterdag 12 en zondag 13 augustus

 • Buurtfeest Warande. Afgesloten tussen 10.00u  en 12.00u van zaterdag tot zondag. Parkeerverbod. 

maandag 14 augustus

 • Viering 125 jaar Van Doorenskapel aan Zittingsweg met gebedsdienst van 18.00u tot 21.00u. Afsluiting fietsweg Oude Kerkweg naar Zittingsweg, Hanenstraat, Breemstraat, Bovendonkstraat.   

vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus

 • Buurtfeest Warande 2. Afsluiten straat van 17.00u tot 14.00u van vrijdag tot zaterdag. Parkeerverbod. 

zaterdag 19 augustus

 • Buurtfeest Sportveldstraat. Afsluiten straat huisnummers 38/40. Afsluiten tussen Minneveld en Verbindingsstraat. Parkeerverbod. Omleiding via Minneveld. Bewoners worden omgeleid via Malderen. 

zaterdag 19 augustus

 • Buurtfeest Jozef Vinckestraat. Afgesloten straat en parkeerverbod. Mosten/fietspad naar Paardenkerkhof.

zondag 20 augustus

 • Doortocht wielertocht ‘Cibel Classic’: Holstraat, Spiedamstraat, Kruisheide, Maldersebouw, Bouw, Kasteelstraat, (verkavelbaan) Hoge Jan, Ravenstraat, Vinkoorstraat.

vrijdag 25, zaterdag 26, zondag 27 augustus

 • Krachtbalfeesten Platteput. Parkeerverbod aan de parkingplaatsen bij het kinderdagverblijf naast de terreinen  

zaterdag 26 augustus

 • Bovendonkstraakermis. Bovendonkstraat volledig afgesloten tot zondag 26 augustus om 03.00u. Weg- en inrijden via Kalkenstraat. Containerpark is gesloten.  Inrijden vanuit Hanenstraat onmogelijk. Vrachtwagens rijden uitzonderlijk door Hanenstraat, Kasteelstraat en omgekeerd. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...