Verkeerscommissie: wegmarkering en voorrang Leemputten-Kasteelstraat

Sinds de heraanleg van de Kasteelstraat werd aan de kleinere zijstraten een rode markering aangebracht om de aandacht te vestigen. Dit is niet het geval op de ‘kruising’ met Leemputten.

In Leemputten ontbreekt bovendien ook een voorrangsbord, wat wat door weggebruikers die uit Leemputten komen, kan worden geïnterpreteerd als zijnde het feit dat ze voorrang hebben op de Kasteelstraat. Dat is uiteraard niet het logisch en zelfs ronduit gevaarlijk. De gemeente zou dus bij ongeval aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Het plaatsen van het correcte voorrangsbord annex bijhorende wegmarkering lijkt me dan ook aangewezen.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...