Verkeerscommissie: veiligheid Hoge Jan

Nadat Vlaams Belang eerder al twee extra punten agendeerde voor de Verkeerscommissie van 27 september 2017, agendeerde ons gemeenteraadslid Steven Creyelman op vraag van de bewoners van de Hoge Jan in extremis nog een agendapunt.  

Een aantal bewoners van de Hoge Jan trokken hun ‘stoute schoenen’ aan en contacteerden Vlaams Belang met de bemerking dat de gevolgen van het advies van de Verkeerscommissie van maart 2016 de situatie weinig of niets hebben veranderd. Naar de ervaring van de bewoners wordt er nog steeds -zowel overdag als ’s nachts- (veel) te hard gereden. De snelheidscontroles gebeuren -nog steeds volgens de bewoners- op eerder verkeersluwe momenten. Dit is geen verwijt aan de politiediensten omdat de bewoners maar al te goed beseffen dat zij moeten roeien met de riemen die ze hebben en er ongetwijfeld andere prioriteiten zijn. De politie kan er immers niet dag en nacht, zeven dagen op zeven staan.

Als voornaamste oorzaak verwijzen zij naar het te beperkte effect van de huidige bloembakken die als wegversmalling moeten dienen, maar spijtig genoeg GTA-gewijs worden voorbijgereden.

Er wordt dan ook voorgesteld om de bloembakken of een andere vorm van wegversmalling “meer naar boven” op de Hoge Jan te verschuiven en een bijkomende wegversmalling ter hoogte van de Bussenstraat te plaatsen.

Het lijkt me, gezien het aantal jonge gezinnen met kinderen, dan ook vanzelfsprekend dat we dit dossier opnieuw bekijken. De bewoners doen hier slechts een voorstel, maar staan ook open voor andere oplossingen. Wat me persoonlijk wel essentieel lijkt, is dat de snelheid twee keer wordt ‘gebroken’.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Heeft u zelf ook iets te melden, een suggestie of een klacht? Contacteer ons dan via onze Facebook-pagina of via het Burgermeldpunt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...