Verkeerscommissie: sluipverkeer in de Veerstraat

Geachte Schepen,

Mag ik u vriendelijk verzoeken om de problematiek van het sluipverkeer in de Veerstraat te agenderen op de eerstkomende Verkeerscommissie. Blijkbaar wordt deze straat gebruikt als sluipweg wanneer er zich op de Provinciale baan filevorming voordoet. Het gaat in deze niet alleen om autoverkeer, al dan niet met onaangepaste snelheid, maar zelfs ook om vrachtverkeer dat zich van tijd tot tijd net niet vastrijdt.

Gegeven de aanwezigheid van een speelpleintje in de desbetreffende straat lijkt het me niet onverstandig om aan de vraag van de buurt te voldoen en de Veerstraat (en misschien zelfs buurt) enkel toegankelijk te maken voor plaatselijk verkeer en ter overweging te nemen met betrekking tot het mobiliteitsplan.

Met de meeste hoogachting,

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...