Veiligheid speeltuig op de Dries in Opdorp

Enkele weken geleden kwam de veiligheid van een kind in het gedrang door een defect aan het speeltuig op de Dries in Opdorp. Daarop werd het speeltuig afgesloten voor gebruik.

Het is echter niet de eerste keer dat dit speeltuig op een negatieve manier onder de aandacht komt. Nog voor de officiële opening van het speeltuig in 2014 kreeg het desbetreffende speeltuig immers een negatief advies van de inspectie omwille van een “reëel gevaar voor hoofdbeklemming” en kon maar net worden vermeden dat het speeltuig niet op de voorziene datum zou kunnen worden geopend. Dat ondanks een kostprijs van 19.997,42 euro en de uitdrukkelijke vermelding op de website van de fabrikant dat “al [hun] toestellen voldoen aan de Europese norm EN-1176”.

Van de bevoegde schepen vernam ik graag het volgende:

  1. Welke initiatieven heeft de schepen ondernomen om de veiligheid van het toestel weer op punt te stellen en eventueel te verbeteren?
  2. Overweegt de schepen om het speeltuig te vervangen en welke is de motivatie van zijn antwoord?
  3. Overweegt de schepen om het speeltuig op veiligheidsvlak frequenter te laten nakijken en welke is de motivatie voor zijn antwoord?
  4. Overweegt de schepen om het speeltuig te vervangen en welke is de motivatie voor zijn antwoord?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...