Vacature “deskundige vreemdelingenzaken”

Een aantal gemeentelijk infoblaadjes toonde maandenlang de vacature voor een ‘deskundige vreemdelingenzaken’. Blijkbaar heeft het lang geduurd vooraleer kandidaten zich aandienden. Ligt dat aan de realiteit dat een dergelijke functie bekend staat als doorgeefluik voor cadeaus aan mensen die voor 90% naar hier komen als gelukzoekers?

Het bestuur heeft altijd verklaard dat er in Buggenhout weinig vreemdelingen zijn. Op 01/01/2015 waren er 14.508 inwoners in onze gemeente, met inbegrip van 259 vreemdelingen, waaronder slechts 70 van buiten Europa.

Waarom moet er dan een dergelijke betrekking gecreëerd worden? Het belastinggeld dat er wordt ingepompt zou veel beter besteed worden aan bijvoorbeeld de onderbezette milieudienst (jarenlang minder dan 1 voltijds equivalent) of aan de thans uitbestede OCMW-taken (daar spelen natuurlijk ‘vriendendiensten’ aan vakbonds-bevriende organisaties).

Er is zelfs niet voldoende personeel om de Burgerlijke stand te bemannen, nochtans de gemeentelijke taak bij uitstek ! Het gemeentelijk infoblad stelt dat “door omstandigheden de dienst burgerlijke stand (huwelijk, samenwonen, erkenningen, adoptie, overlijden, …) en de vreemdelingendienst enkel op afspraak te bezoeken zijn.”

Dat betekent dat bijvoorbeeld om een overlijden te melden een afspraak moet gemaakt worden. Wat een gemeentelijke dienstverlening … Maar om vreemdelingen te bedienen wordt niet op een cent gekeken. Een kwestie van prioriteiten stellen.

Maar neen, er moet en zou een vreemdelingenambtenaar komen, en zo is geschied. Voor een politiek-correct gemeentebestuur is dit kwestie van de standing hoog te houden. Uiteraard geen slecht woord voor de nieuwbakken ambtenaar. We rekenen erop dat ze zich niet onder druk laat zetten om de regels ‘soepel’ toe te passen.

Het zou trouwens interessant zijn van de gemeente te vernemen hoeveel van de OCMW-woningen/appartementen verhuurd worden aan niet-Belgen. Waarom verschijnt zoiets nooit in het gemeentelijk infoblad?

Albert Van Nuffel
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...