Toegankelijkheid opritten en verkeersveiligheid bij openbare werken

Tijdens de uitvoering van de openbare werken in de Meir in Opstal bleek dat het voor aantal bewoners bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk was om hun oprit te gebruiken omdat bouwmaterialen en bouwafval de weg versperden. Daarbovenop bleek ook nog eens dat de verkeersveiligheid in het gedrang kwam ter hoogte van de desbetreffende openbare werken. We denken hierbij concreet aan conflicten tussen zwakke en andere weggebruikers.

Het Vlaams Belang beseft dat de schepen van Openbare Werken hiervoor niet persoonlijk verantwoordelijk is, maar vraagt dat de bevoegde schepen aannemers van huidige en toekomstige openbare werken attent maakt op dit soort makkelijk te verhelpen ongemakken en verkeersonveilige situaties, teneinde wrevel met de bewoners in de omgeving van openbare werken en verkeersonveilige situaties te vermijden.

Bijkomend vernam het Vlaams Belang van de bevoegde schepen graag het volgende:

  1. Zijn hiervoor op voorhand afspraken gemaakt in een opstartvergadering?
  2. Worden er wekelijkse werfvergaderingen gehouden voor deze aard van werken waarop dan de controle kan gebeuren van de gemaakte afspraken?
  3. Wie volgt deze dan op?

Joris Verhaegen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...