Potentiële ongeldigheid parkeerboetes ten gevolge van onreglementaire verkeersborden

Het Ministerieel Besluit dd. 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaalt in artikel 11, paragraaf.4, luik 1...