Soap korpschef zone Buggenhout-Lebbeke duurt voort

Argumenten N-VA-Kamerlid Uyttersprot doen niet ter zake

Het Vlaams Belang vernam vandaag dat N-VA-Kamerlid Karel Uyttersprot een mondelinge vraag indiende aangaande de motie van het Vlaams Belang die op 28 april 2011 in de gemeenteraad van Buggenhout werd goedgekeurd en waarin de schorsing van de korpschef van de politiezone Buggenhout-Lebbeke wordt gevraagd in afwachting van het onderzoek van het Comité P.

Uyttersprot argumenteert in zijn vraag aan de minister dat “een nieuwe malaise rond de politiezone kan gemist worden” en voegt er aan toe dat er “reeds in het verleden een tweestrijd was tussen de burgemeesters van Buggenhout en Lebbeke, van dien aard dat zelfs de provinciegouverneur diende tussenbeide te komen”. Daarmee stuurt het N-VA-Kamerlid duidelijk aan op de niet-schorsing van de korpschef. Voor het Vlaams Belang is dit onaanvaardbaar.

N-VA’er Uyttersprot stelt in deze dan ook nutteloze vragen aan de bevoegde minister. Het Vlaams Belang raadt de volksvertegenwoordiger aan om de wetgeving ter zake erop na te slaan en zelf vast te stellen dat enkel het politiecollege en – in tweede instantie – de minister bevoegd zijn om in deze kwestie maatregelen te nemen. Het is duidelijk dat deze vraag niets wezenlijks bijdraagt aan het debat. Voor het Vlaams Belang is het stellen van deze mondelinge vraag van Karel Uyttersprot dan ook niets meer of minder dan een doorzichtige en zelfs zielige poging om een graantje persaandacht mee te pikken.

Het Vlaams Belang is bovendien allerminst onder de indruk van de argumenten die door het N-VA-Kamerlid worden aangehaald. De verhouding tussen de respectievelijke burgemeesters van Buggenhout en Lebbeke doet in deze kwestie niet ter zake, net zo min als het feit dat “elke verdachte geniet van het voordeel van de twijfel”. Beide argumenten zijn volledig naast de kern van de zaak en negeren op elk vlak de geest van de motie die door het Vlaams Belang op de Buggenhoutse gemeenteraad werd ingediend.

Steven Creyelman
Woordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...