Schepenzetel mag niet dienen als pasmunt voor onderhandelingen

Vlaams Belang wil aantal schepenen in Buggenhout verminderen

Enkele weken voordat de nieuwe coalitie bekend moet worden gemaakt en ruim twee maanden nadat de Buggenhoutenaren zich via de stembus hebben uitgesproken, is er nog steeds niet bekend wie onze gemeente de komende jaren zal besturen. Sterker nog: NCD, VLD, SP.A-Spirit en – niet in het minst – CD&V voerden de jongste weken een ontluisterend schouwspel op met betrekking tot de coalitievorming en de verdeling van schepenmandaten.

De belangrijkste struikelsteen voor een nieuwe coalitie blijkt niet onenigheid over partijprogramma’s te zijn, maar wel het aantal schepenambten dat Tom Van Herreweghe al dan niet wil opofferen om SP.A-Spirit mee in bad te trekken.

Het Vlaams Belang vindt dergelijke houding absoluut onaanvaardbaar. Een schepenzetel mag niet dienen als pasmunt voor onderhandelingen over coalitievorming. Voor het Vlaams Belang draait het immers om goed beleid, niet om postjes.

Het nieuwe gemeentedecreet laat toe om het aantal schepenen te verminderen. Onze partij roept de andere Buggenhoutse partijen daarom op om het aantal schepenmandaten voor de legislatuur 2007-2012 ook daadwerkelijk te verminderen. Momenteel telt het college 5 schepenen. Het inkrimpen van het schepencollege zou niet alleen getuigen van de wil om sober en transparant te besturen, maar zal ook een krachtig signaal zijn naar de Buggenhoutenaren dat politiek om goed bestuur en niét om de verdeling van vetbetaalde postjes gaat. Een vermindering van het aantal schepenen van vijf naar vier zou voor onze gemeente bovendien een aanzienlijke kostenbesparing betekenen.

Om de traditionele partijen in Buggenhout ertoe te bewegen een standpunt over dit voorstel in te nemen, zal het Vlaams Belang zijn voorstel tot inkrimping van het schepencollege agenderen op de gemeenteraad van december.

Peter De Vos
Voorzitter

Tamara Lauvrijs

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...