(c) 2018 - VB Buggenhout - Gemeentehuis Buggenhout

Retributie verandering voornaam

Sinds 1 augustus 2018 is het mogelijk om voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een wijziging van de voornaam aan te vragen en te verkrijgen. Gegeven de ambtenaar in kwestie geen bezwaren ziet en de aanvraag voldoende gemotiveerd is, is het als het ware mogelijk om het ACC onmiddellijk met een nieuwe voornaam buiten te stappen.

Feit is echter dat het College van Burgemeester en Schepen hiervoor nog geen retributie heeft bepaald, laat staan deze aan de gemeenteraad ter stemming heeft voorgelegd. Hierdoor is het de facto onmogelijk om een verandering van voornaam aan te vragen, aangezien niet langer de FOD Justitie, maar de gemeente hiervoor bevoegd is.

Graag vernam de Vlaams Belang-fractie van de bevoegde schepen wanneer de bepaling van deze retributie wordt gepland en welke de grootte van retributie zal zijn.

Anny Crick
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...