Renovatie stationsbuurt: stand van zaken

In de loop van de vorige legislatuur keurden de meerderheidspartijen in de Buggenhoutse gemeenteraad de renovatie van de stationsbuurt goed. Vlaams Belang erkende de noodzaak om de stationsbuurt te renoveren, maar stelde zich ernstige vragen bij het kostenplaatje en werd daarin door derden gevolgd.

In 2010 zag de bewuste samenwerkingsovereenkomst –met het oog op de veelbesproken en gecontesteerde renovatie- het daglicht, maar sindsdien is het windstil met betrekking tot dit dossier.

Graag vernam ik van de burgemeester het volgende:

  1. Is er recent nog contact geweest met Infrabel inzake dit dossier en welke waren de eventuele resultaten van dit contact?
  2. Plant u in de nabije toekomst een dergelijk contact en –indien zo- welke elementen van het dossier zou u ter tafel willen leggen?
  3. Is er een concreet engagement tussen beide partijen?
  4. Behoort de eenzijdige en dus gedeeltelijke uitvoering van de renovatie door Buggenhout voor u tot de mogelijkheden? Welke zijn de argumenten voor uw antwoord?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Bijkomend punt ingediend op 16/06/2017 voor de gemeenteraad van 22/06/2017.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...