Reactie Vlaams Belang op ontslag burgemeester Van Herreweghe

NCD oogst wat bij aanvang legislatuur werd gezaaid

Het Vlaams Belang vernam dit weekeinde dat burgemeester Van Herreweghe per 31 december 2008 ontslag neemt als burgemeester van Buggenhout. Van Herreweghe keert ook niet terug als gemeenteraadslid. Daarmee zegt de burgemeester de Buggenhoutse politiek (althans voorlopig) vaarwel. Niettegenstaande het feit dat het Vlaams Belang het op beleidsvlak heel dikwijls structureel oneens was met de keuzes van de burgemeester, betreuren wij deze beslissing op menselijk vlak.

Het Vlaams Belang is echter ook van mening dat Tom Van Herreweghe nu oogst wat hij bij het begin van legislatuur zaaide. Zo weigerde hij na de verkiezingen –de verkiezingsresultaten volledig negerend- halsstarrig de voorzichtig uitgestoken hand van het Vlaams Belang om de raakpunten in de programma’s van beide partijen na te gaan en speelde hij het toenmalig kartel SP.A-Spirit uit elkaar om voor zijn eigen partij NCD het maximum aan politieke macht uit de brand te slepen. Die houding en strategie is nu als een boemerang teruggekeerd en, zoveel is duidelijk, hard aangekomen.

De directe aanleiding voor het ontslag zouden de aanhoudende problemen binnen de Buggenhoutse coalitie zijn, –en met schepen Jan Jacobs in het bijzonder. Voor het Vlaams Belang is het echter duidelijk dat zowel Van Herreweghe als Jacobs boter op het hoofd hebben. Ze braken immers beiden meermaals hun verkiezingsbeloftes, waardoor Buggenhout nu de facto onbestuurbaar is geworden.

Met het ontslag van burgemeester Van Herreweghe is ook de positie van schepen Jacobs totaal onhoudbaar geworden. Het Vlaams Belang vraagt dan ook met aandrang dat schepen Jacobs zijn conclusies trekt en de eer aan zichzelf houdt.

Steven Creyelman
Perswoordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...