Reactie Vlaams Belang op ontslag Bram Swaerts

Het Vlaams Belang vernam vandaag uit de media dat Bram Swaerts ontslag neemt uit de Buggenhoutse gemeenteraad. Daarmee komt een einde aan de maandenlange bijna onafgebroken afwezigheid van het SP.A-gemeenteraadslid in de gemeenteraad.

Het Vlaams Belang wenst zich niet uit te spreken over de privésfeer van het raadslid en de beweringen dat de SP.A’er al dan niet in Antwerpen woont, maar stelt wel vast dat oppositie in Buggenhout voortaan één lid minder telt; wat de facto niet verschilt met de realiteit van de jongste maanden. Het feit dat Buggenhoutse meerderheid voortaan een lid meer telt, is echter wel een aanzienlijk verschil ten aanzien van de voortdurende afwezigheid van een oppositieraadslid.

Dat Swaerts’ opvolger, Jef ‘zonder politieke ambities’ Verhaegen, verklaart dat hij schepen Jacobs in de meerderheid wil steunen en tegelijkertijd kritisch uit de hoek wil komen, boezemt het Vlaams Belang allerminst vertrouwen in, aangezien er aan de feitelijke machtsverhoudingen binnen de meerderheid niets verandert.

Ook voor de affaire Swaerts-Verhaegen bevond SLP zich immers in een positie (zijnde een meerderheid van slechts één zetel) om de voor haar essentiële standpunten zonder compromis door te voeren. En toch ging SLP telkens overstag onder druk van NCD en meer bepaald burgemeester Tom Van Herreweghe. De voorbeelden zijn legio.

Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat één of twee SLP’ers in de meerderheid in deze geen wezenlijk verschil zullen maken en dat enkel het bestuurscomfort van burgemeester Van Herreweghe vergroot.

Steven Creyelman
Perswoordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...