“Professioneel korps? Dom voorstel”

Een gelekte interne nota van het Dendermondse stadsbestuur over de nieuw te bouwen brandweerkazerne in de stad heeft onrust veroorzaakt in de Brandweerzone Oost. Het voorstel om professionele brandweermannen aan te nemen in plaats van vrijwilligers zette kwaad bloed bij de kleinere korpsen van de zone. De zeven korpsoversten schreven daarover een boze brief. De Zoneraad die gisteren overleg had, komt tegemoet aan de verzuchtingen.

Het was nog maar net weer min of meer rustig na het afschaffen van de brandweerpost van Oudegem of er is opnieuw heibel binnen de Brandweerzone Oost. Behalve Dendermonde en Lokeren maken ook Buggenhout, Lebbeke, Hamme, Berlare en Zele daar deel van uit. Een gelekte interne nota van Dendermonde veroorzaakte onrust bij de kleinere korpsen.

De bewuste nota omvat zeven principebeslissingen voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Oude Vest. Het Dendermondse brandweerkorps krijgt er onderdak, maar een deel ervan zal ook dienst doen voor de hele zone. Bij een paar van die beslissingen moesten de vrijwillige korpsen de wenkbrauwen fronsen.

Zo vermeldt de nota de aanwerving van een aantal professionele brandweermannen voor Dendermonde, op kosten van de Zone. Betalend personeel dus in plaats van vrijwilligers, die permanent in de kazerne aanwezig zijn en zich naast interventies ook bezighouden met stockbeheer van materiaal en onderhoud van interventiekledij en voertuigen. Daarvoor zou ook het onderhoud van kledij en adembescherming gecentraliseerd moeten worden in Dendermonde, terwijl dat nu in elke gemeente afzonderlijk gebeurt.

Voor de kleinere korpsen kan dit absoluut niet. De postoversten schreven daarover een brief om aan de alarmbel te trekken. “Er zijn niet eens problemen met het onderhoud van de kledij, de korpsen kunnen dat gewoon zelf blijven doen“, klinkt het. “En dat er plots professionele brandweermannen zouden aangeworven worden, stoort enorm. Toen we zelf de acute nood aankaartten voor twaalf extra leidinggevend en administratief personeel, kregen we een neen wegens geen budget. Maar professionelen aanwerven zou nu ineens wel kunnen.

Gedemotiveerd

De brandweerlui vreesden door de nota voor het voortbestaan van de kleinere vrijwillige korpsen. Die conclusies trok ook Buggenhouts oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) die de problematiek tijdens de gemeenteraad donderdagavond aankaartte. “Het lijkt erop dat Dendermonde de takenpaketten van de kleinere korpsen wil uithollen en alles naar Dendermonde wil trekken“, zei Creyelman. “Dat ondermijnt natuurlijk de positie van die kleinere korpsen en terecht vrezen zij nu voor hun voortbestaan.Door de gang van zaken raken ook steeds meer brandweermannen gedemotiveerd. Sinds de zonevorming namen er al twintig ontslag. Vrijwilligerskorpsen zijn van onschatbare waarde, we moeten ze koesteren in plaats van ze het leven zuur te maken. Niettegenstaande worden er snode plannen gemaakt met één doel: macht centraliseren. Dendermonde wil zijn ambities laten financieren door de zone en ten koste van vrijwilligers.

Noodkreet

Burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD) had tijdens de gemeenteraad nog geen weet van de bewuste nota, maar nam het wel meteen op voor de vrijwillige brandweerlui. Hij noemde het voorstel meteen “ronduit krankzinnig en dom”. “Ik sta pal achter de noodkreet van de korpsoversten“, stelde hij. “Ik zal me altijd met man en macht verzetten tegen gelijk welk voorstel om de vrijwillige werking te beknotten.

Bron: HLN, 25/03/2017.

Lees ook de tussenkomst van gemeenteraadslid Steven Creyelman.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...