Potentiële ongeldigheid parkeerboetes ten gevolge van onreglementaire verkeersborden

Het Ministerieel Besluit dd. 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaalt in artikel 11, paragraaf.4, luik 1 betreffende de verkeersborden E1 tot E9h in ten eerste dat de “staanders of steunen en zoveel mogelijk, de achterkant van deze verkeersborden, een oranje kleur hebben”.

In heel wat Vlaamse gemeenten hebben de staanders en steunen van verkeersborden met betrekking tot parkeren echter niet altijd de vereiste oranje kleur. Dat dit potentieel heel wat gevolgen kan hebben, werd recent nog aangetoond door het feit dat een foutparkeerder, verwijzend naar het hierboven vermelde Ministerieel Besluit, zijn boete contesteerde en prompt geschrapt zag worden.

Ook in Buggenhout zijn niet alle verkeersboden E1 tot E9h voorzien van staanders of steunen in de vereiste oranje kleur. Dit houdt in dat alle parkeerboetes die in de toekomst worden uitgeschreven potentieel nietig zijn en dat foutparkeerders die in het verleden een boete ontvingen hun boete zouden kunnen terugvorderen.

Overwegende de verkeersveiligheid en de potentiële impact op het gemeentelijk budget verneem ik van het College van Burgemeester en Schepenen graag welke houding in deze zal worden aangenomen.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...