Politieraad gaat niet door omdat burgemeesters hun kat naar politieraad sturen

De Politieraad van de zone Buggenhout-Lebbeke kon afgelopen donderdag niet doorgaan omdat de burgemeesters van Lebbeke en Buggenhout verstek lieten gaan.

“Dat beide burgemeesters hun kat naar de Politieraad sturen en niet eens de moeite nemen om zich te verontschuldigen, is eigenlijk toch wel hemeltergend”, stellen Steven Creyelman en Gunther Buggenhout, beiden politieraadslid voor Vlaams Belang. “Zeker als je weet dat net zij in het Politiecollege de data voor de vergaderingen van de Politieraad vastleggen.”

De meerderheidspartijen van beide gemeenten probeerden de Politieraad alsnog te laten doorgaan, maar botsten daarbij op de politieraadsleden van Vlaams Belang. Artikel 10 van het huishoudelijk reglement bepaalt immers heel duidelijk dat de Politieraad door een lid van het Politiecollege, in casu één van beide burgemeesters, dient te worden voorgezeten.

“Indien we de Politieraad toch hadden laten doorgaan onder het voorzitterschap van iemand die geen lid is van het Politiecollege, was geen enkele beslissing rechtsgeldig geweest”, stellen Buggenhout en Creyelman. “Het was onze plicht om zo’n vaudeville te vermijden.”

Raadslid Steven Creyelman nam vandaag contact op met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en kreeg daarbij een bevestiging van de interpretatie van de reglementering door Vlaams Belang.

Albert Van Nuffel
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...