Politieke correctheid aflevering 465

Tussenkomst n.a.v. het bord ‘Proficiat aan onze jonge feestelingen’

Wat mij betreft, mag iedereen zijn godsdienst beleven. Zelfs als je er geen hebt, is dat wat mij betreft best in orde.

Je hoeft niet op een christendemocratische lijst te staan om christen te zijn. Ik zal mezelf als voorbeeld nemen. En ik alhoewel ik een absolute voorstander ben van de scheiding tussen kerk en staat, stuitte dit voorval mij tegen de borst.

Waarom?

Omdat de scheiding tussen kerk en staat immers maar al te dikwijls wordt misbruikt om onze Westerse, onze Europese en onze Vlaamse identiteit weg te relativeren. De ‘weg met ons’-mentaliteit viert hoogdagen. En we staan er allemaal –of toch velen onder ons- nog bij te applaudisseren ook. Allemaal in naam van een soort van misplaatste verdraagzaamheid.

Terwijl we worden verwacht onze eigen identiteit, onze cultuur in de vuilbak te kieperen, mogen we op geen enkele manier aan andere culturen raken en moeten we mateloos respect hebben voor de identiteit van anderen.

Zalig Pasen werd vrolijk voorjaar. Paaseieren werden raapeieren. Kerstmis werd prettige feestdagen. Het zijn maar enkele voorbeelden in een eindeloze reeks. Allemaal om toch maar niet tegen de schenen van andere culturen te stampen.

En nu worden communicanten ‘feestelingen’?

Voor mij, voorzitter, gaat het niet om dit specifieke bord. Mocht dit het enige voorval zijn, zou het me niet eens storen. Maar het is niet het enige voorval. Integendeel.

Ik zit dan ook te wachten tot al die andere respectvolle culturen van de vrede en de verdraagzaamheid eens water in de wijn doen.

Ik zit te wachten tot wij, of beter onze bestuurslui, eens een zeggen dat het genoeg is geweest.

Ik zit, voorzitter, bij wijze van spreken eens te wachten tot we, ik neem zomaar een voorbeeld, het Offerfeest gaan aankondigen als het ‘Slachtfestijn’.

Of zou dat laatste van te weinig respect getuigen? Misschien wel, maar mag ik dan ook respect vragen voor mijn identiteit, voor mijn geloofsovertuiging? Voor onze waarden? En voor onze normen?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...