Plannen met de gemeentelijke sportinfrastructuur

Uit goede bron mocht het Vlaams Belang vernemen dat de bevoegde schepen grootse plannen heeft met de sportinfrastructuur van de gemeente en meer bepaald die van Buggenhout-centrum. Zo zou de schepen volgens onze bronnen de site De Pit grondig willen renoveren en zodoende heropbouwen en zelfs de aanleg van een kunstgrasveld overwegen.

Koken kost vanzelfsprekend geld en vandaar zou -nog volgens onze welingelichte bron- de schepen een constructie plannen met FARYS of ENGIE.

Van de bevoegde schepen had ik dan ook willen vernemen:

  1. Of hij in deze op eigen initiatief handelt?
  2. Of het College op de hoogte is van de stappen die hij in deze casus heeft ondernomen? En -indien zo- of hij in opdracht van het College handelt?
  3. Welke is de aanleiding voor de initiatief?
  4. Welke zijn visie is op het vlak van sportbeleid en meer bepaald de gemeentelijke sportinfrastructuur op middellange en lange termijn?
  5. Welke rol ziet de schepen weggelegd voor respectievelijk de gemeente en FARYS/ENGIE?
  6. Welke budgettaire implicaties hij voorziet met betrekking tot deze plannen?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...