Barbara Pas

Persvoorstelling ‘De communautaire leegte’

Vandaag, op de Dag van de Dynastie, stelde Barbara Pas haar nieuw boek ‘De communautaire leegte’ voor aan de pers. Het omvat een onuitgegeven inventaris van communautaire inconsequenties en onwaarheden van N-VA-excellenties sinds hun Belgische machtsdeelname. Zonder meer kan worden gesteld dat dit boek een afrekening is met diegenen die de Vlaams-nationale kiezers manifest hebben bedrogen.

Sinds het aantreden van deze regering heerst er op communautair vlak een absoluut stilzwijgen. Geen enkele meerderheidspartij durft nog aandacht te besteden aan de institutionele systeemfouten die verantwoordelijk zijn voor de verstrekkende nadelige effecten voor de burger op het vlak van overheidsefficiëntie, arbeidsmarktbeleid, justitie, veiligheid, gezondheidszorg en immigratie.

Nochtans schreeuwden die problemen voor de verkiezingen dringend om ‘verandering’. Maar eens de ministerposten verdeeld, verdwenen alle alle Vlaamse voornemens en voostellen in een zwart gat. In ‘De communautaire leegte’ beschrijft Kamerlid Barbara Pas hoe ze de afgelopen twee jaar als enige consequent de vinger op de communautaire wonde is blijven leggen en biedt ze een onuitgegeven inventaris van verregaande inconsequenties en onwaarheden van N-VA-excellenties sinds hun Belgische machtsdeelname. Dit boek is dan ook zonder meer een afrekening met diegenen die de Vlaams-nationale kiezers manifest hebben bedrogen.

Koningin van de communautaire vragen

Behalve een afrekening is dit uitvoerig politiek essay een poging om de Vlaming te overtuigen van het belang van Vlaamse onafhankelijkheid en biedt het een gedetailleerde strategie om Vlaanderen uit het Belgische moeras te helpen. Eerder kroonde KUL-politicoloog Bart Maddens Barbara Pas reeds tot de koningin van de communautaire vragen. Met ‘De communautaire leegte’ bewijst Pas deze titel alvast alle eer.

Het boek werd parallel voorgesteld met ‘De angsthazen’, een nieuwe cartoonverzameling van haar broer en cartoonist Frederik Pas. In zijn politieke spotprenten zet hij de Vlaams-nationale woorden van de N-VA schertsend af tegen de daden.

Grondwettelijk Hof

In de marge van de persvoorstelling kondigde Pas ook aan naar het Grondwettelijk Hof en de Raad van State te stappen naar aanleiding van een aantal ongrondwettelijke beslissingen van de Brusselse regering die de taalrechten van de Brusselse Vlamingen fors inperken. Ook hier verwijt Pas de N-VA een slaafse houding, aangezien ze niet de minste actie ondernam in de ministerraad om de regeringsbeslissingen aan te vechten via het Overlegcomité, laat staan via het Grondwettelijk Hof.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...