Welkom op   www.vlaamsbelangbuggenhout.org

Dashcams in dienstvoertuigen

Op 25 mei 2018 treedt de zogenaamde nieuwe Camerawet in voege. Voor onze veiligheidsdiensten betekent dit dat de dienstvoertuigen kunnen uitgerust worden met zogenaamde...

Brandveiligheid scholen

In augustus 2017 liet schepen Mommaers, na een uitgebreide tussenkomst van Vlaams Belang in 2016 over de brandveiligheid in de Buggenhoutse scholen (toen nog...