Ouders en kinderen geïntimideerd op Buggenhoutse speelpleinen

Vlaams Belang vraagt verhoogd toezicht

Buggenhout beschikt over een aanzienlijk aantal publieke speelpleintjes. Ondanks het feit dat het onderhoud van die speelpleintjes in het verleden al eens te wensen overliet, zijn deze pleintjes een mooi aanbod voor jongeren en ouders met jonge kinderen. Recent blijkt nu echter dat de veiligheid van de gebruikers van deze publieke pleintjes in het gedrang komt.

Er doen zich de jongste tijd steeds meer incidenten voor”, zegt gemeenteraadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang). “In maart was er nog het vandalisme en de inbraak in de gebouwen van Spelemee, in april kreeg ik de eerste berichten te horen over de intimidatie van kinderen en deze maand werd op het speelpleintje aan De Pit een moeder met haar kinderen uitgescholden en bekogeld met bierflesjes en stenen.

Voor Vlaams Belang is dit totaal onaanvaardbaar. De partij vraagt dan ook een harde aanpak van de daders door de politiediensten om de veiligheid van ouders, jongeren en kinderen te garanderen.

Het kan op geen enkele manier worden getolereerd dat enkele brutale hangjongeren de zaak voor de rest van de gebruikers verpesten”, aldus raadslid Steven Creyelman. “Ik zal de burgemeester dan ook op de eerstvolgende gemeenteraad interpelleren en een voorstel indienen om het politioneel toezicht op de Buggenhoutse speelpleintjes aanzienlijk te verscherpen en een nultolerantie tegenover dergelijk schorriemorrie te hanteren.

Albert Van Nuffel
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...