Oprichting GROS uitgesteld na kritiek Vlaams Belang

Op de agenda van de jongste gemeenteraad stond in Buggenhout de oprichting van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) geagendeerd. De goedkeuring van de raad werd echter uitgesteld nadat Vlaams Belang fundamentele kritiek had op onder meer de statuten van de GROS. Een poging van schepen Jan Jacobs om de oprichting van de GROS zonder de statuten te laten goedkeuren, werd door de gemeenteraad verworpen.

Het feit dat er in de statuten paragrafen zitten die elkaar letterlijk tegenspreken of juridische hiaten bevatten, toont aan dat de huidige leden van de GROS bijzonder slordig werk hebben afgeleverd,” zegt Steven Creyelman, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang. “En dan heb ik het nog niet gehad over de noodzaak van een dergelijk orgaan of de quasi-onmogelijkheid tot democratische zelfreflexie binnen de GROS zelf.

Vlaams Belang is niet tegen ontwikkelingssamenwerking, maar stelt zich inderdaad vragen bij de noodzaak en het nut van een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Voor Vlaams Belang is ontwikkelingssamenwerking immers best een bevoegdheid van de hogere overheid, al ware het alleen al maar om fragmentarisme te voorkomen. Vlaams Belang ziet bovendien niet in waarom lokale initiatiefnemers niet simpelweg rond de tafel kunnen gaan zitten wanneer zij willen samenwerken zonder dat daar de oprichting van een dergelijk orgaan voor nodig is.

Het feit dat de waarnemende voorzitter van de GROS vandaag een bericht rondstuurde waarin hij beweert dat de oprichting van de GROS tijdens de afgelopen gemeenteraad werd goedgekeurd, boezemt me weinig vertrouwen in in de toekomstige werking ervan”, besluit Steven Creyelman. “Het feit dat hun eerste daad –nog voor ze officieel zijn opgericht- het vragen van meer middelen is al evenmin.

Albert Van Nuffel
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...