Opnemen toegangswegen en omgeving scholen in de prioriteitenlijst van de strooidienst

De recente winterprik zorgde ook in Buggenhout voor de nodige gladheid op de wegen. Om de gemeentelijke wegen ijs- en sneeuwvrij te maken werkt de gemeente terecht met een prioriteitenlijst. Feit is echter dat deze prioriteitenlijst wel enige bijkomende accenten en aandachtspunten verdient.

Zo is het Vlaams Belang ervan overtuigd dat ook de schoolomgevingen en de toegangswegen naar de scholen uitdrukkelijk in deze lijst dienen opgenomen te worden. Het Vlaams Belang denkt hierbij niet alleen aan de wegen die geschikt zijn voor het gemotoriseerd verkeer, maar ook aan de toegangswegen die uitsluitend door zwakke weggebruikers worden gebruikt.

Het Vlaams Belang verneemt daarom graag van de bevoegde schepen of het College van Burgemeester en Schepenen bereid is om de hierboven vermelde soort wegen en omgevingen te inventariseren en op te nemen in de bewuste prioriteitenlijst en zodoende als dusdanig te behandelen.

Anny Crick
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...