OpenVLD-ster Rosette Buys scheldt oppositie huid vol en laat zich bijzonder laatdunkend uit over gepensioneerden

Vlaams Belang vraagt ontslag OCMW-voorzitster

Tijdens de gemeenteraad van 29 augustus 2013 raakten de gemoederen danig verhit bij de bespreking van de prijsstijging die meerderheidspartijen NCD, N-VA en OpenVLD in het OCMW-rusthuis willen doorvoeren. De kritiek van de oppositie werd door OCMW-voorzitster Rosette Buys (OpenVLD) op een regelrechte scheldtirade onthaald.

Het argument dat deze asociale prijsstijging noodzakelijk is om de recente investeringen van het OCMW te dekken, kan het Vlaams Belang niet overtuigen. “Goed beleid zou erin bestaan om eerst na te gaan of het OCMW de investeringen kan dragen”, stelt Steven Creyelman (Vlaams Belang), “en niet om eerst te investeren en daarna de kosten van de investering te verhalen op de rusthuisbewoners en zo de rekeningen te doen kloppen.” Het Vlaams Belang wijst er in deze trouwens op dat een blunder binnen het OCMW inzake de erkenningsaanvraag bij de bouw van de nieuwe serviceflats het OCMW meer dan 200.000 euro heeft gekost. “Dat de rusthuisbewoners nu opdraaien voor deze blunder, is wel bijzonder cynisch.” Aldus nog Creyelman.

Toen Vlaams Belang-raadslid Steven Creyelman OCMW-voorzitster Rosette Buys daarop confronteerde met het feit dat zelfs de Federale Overheidsdienst Economie de -door de meerderheid voorgestelde- prijsstijging van 44,03 euro per dag naar 50 euro per dag te hoog en te bruusk vond, kwam de OpenVLD-ster niet verder dan haar verklaringen aan de media van eerder deze week. Even later in het debat slaagde ze er echter in om zichzelf tegen te spreken. Waar ze aan de media zei dat er “van een indexering al jaren geen sprake meer was geweest”, verklaarde ze even later dat die er vanaf 2008 wel waren geweest. Het Vlaams Belang kan daaruit alleen concluderen dat de OpenVLD-ster geen vriendin van de waarheid is.

Daarmee geconfronteerd raakte OCMW-voorzitster Buys helemaal het noorden kwijt en schold ze niet alleen oppositieraadsleden Steven Creyelman (Vlaams Belang) en François Suys (CD&V) de huid vol, maar antwoordde ze op de opmerking van Vlaams Belang dat het OCMW, en het OCMW-rusthuis in het bijzonder, toch ook een sociale rol te vervullen heeft dat de prijzen in het OCMW-rusthuis in Buggenhout helemaal niet “sociaal gerelateerd” zijn en hoeven te zijn omdat het overgrote merendeel van de rusthuisbewoners “rijk genoeg is om de helft van de Kerkstraat op te kopen”. De rest van de scheldtirade is niet vatbaar voor reproductie.

“Zelden gezien dat uitgerekend de voorzitster van een OCMW zich zo laatdunkend uitlaat over de mensen waarvoor zij zorg zou moeten dragen. Ik had tijdens de gemeenteraad oprecht last van plaatsvervangende schaamte. Voor mevrouw Buys zijn de Buggenhoutse gepensioneerden blijkbaar melkkoeien om het gat in de OCMW-begroting te dichten”, zegt raadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang). “Voor het Vlaams Belang is dit –samen met de manier waarop de OCMW-voorzitster gisteren de oppositie behandelde- voldoende om haar ontslag te vragen.”

André Lauvrijs
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...