Open VLD schiet met scherp op oppositie

Vlaams Belang: “Open VLD heeft het blijkbaar moeilijk met de democratie”

Vlaams Belang Buggenhout vernam vandaag uit de media (‘Rosette Buys toch voorzitter OCMW-raad, Het Laatste Nieuws, 09 januari 2013) dat Open VLD Buggenhout het nodig acht om met scherp op de Buggenhoutse oppositie te schieten. Oorzaak van de verzuurde reactie is allicht de -bij Open VLD slecht verteerde- niet-rechtstreekse verkiezing van Rosette Buys in de OCMW-raad door de afspraak tussen Vlaams Belang en CD&V.

“Deze politiek krampachtige reactie toont nog maar eens aan dat een bepaalde leden binnen Open VLD Buggenhout het moeilijk hebben met de democratische gang van zaken”, aldus Vlaams Belang-gemeenteraadslid Steven Creyelman. “Bovendien heeft de Buggenhoutse oppositie al helemaal geen lessen te ontvangen van politici die met de broek op de enkels staan te bedelen om een schepenambt of OCMW-voorzitterschap en de verkiezingsresultaten als een toevallige bijkomstigheid beschouwen.”

De Open VLD-stelling, als zouden kandidaten van CD&V achteruit geschoven zijn voor kandidaten van het Vlaams Belang, is niet alleen irrelevant, maar ook pertinent onjuist. Het Vlaams Belang wijst erop dat niet de afspraken binnen de oppositie, maar wel het gebrek aan solidariteit binnen de meerderheidspartijen er voor gezorgd heeft dat Open VLD-ster Rosette Buys niet rechtstreeks in de OCMW-raad werd verkozen.

Het zou de desbetreffende dames en heren van Open VLD Buggenhout dan ook sieren om binnen de meerderheid om uitleg te vragen in de plaats van de oppositie op een bijzonder doorzichtige en zelfs zielige manier te viseren.

André Lauvrijs
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...